Eurocommissaris voor Justitie

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Didier Reynders i. Deze functie is nieuw in de Commissie-von der Leyen i en neemt een deel van de taken over van de Eurocommissaris voor Justitie, consumentenrechten en gendergelijkheidheid i uit de Commissie-Juncker i.

1.

Commissie-Von der Leyen

Deze Eurocommissaris i valt in de Commissie-Von der Leyen i onder de Waarden en Transparantie-agenda, en wordt ondersteund door het directoraat-generaal voor Justitie en Consumentenzaken i.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op de verwezenlijking van sociale rechtvaardigheid. Hierbij gaat het om de rechtsstaat en zaken als criminaliteitspreventie, justitiële samenwerking en consumentenbescherming. Hierin heeft hij onder meer als taak:

 • leiding geven aan het werk van de Commissie in verband met het brede Europese rechtsstatelijkheidsmechanisme
 • voorkomen en vaststellen van inbreuken, en gericht ondersteuning bieden om problemen op te lossen
 • richten op krachtiger handhaving op basis van uitspraken van het Hof van Justitie i
 • bevorderen van een cultuur van rechtsstatelijkheid onder Europese burgers
 • nauwere samenwerking aangaan met de Raad van Europa i en andere internationale organisaties inzake rechtsstatelijkheidskwesties
 • leiding geven aan werkzaamheden op het gebied van consumentenbescherming
 • bevorderen en verbeteren van de justitiële samenwerking tussen lidstaten
 • leveren van een bijdrage aan de bestrijding van terrorisme en extremisme, en aan alle aspecten van de veiligheidsunie
 • ondersteunen van het Europees Openbaar Ministerie i
 • zorgen dat de algemene verordening gegevensbescherming wordt toegepast en gehandhaafd
 • bijdragen aan wetgeving rond de implicaties van kunstmatige intelligentie vanuit een menselijk en ethisch oogpunt
 • het bescherpen van de uit het EU-burgerschap voortvloeiende rechten
 • waarborgen dat het vennootschapsrecht bijdraagt aan de strategie inzake kleine en middelgrote ondernemingen
 • nieuwe digitale technologieën optimaal benutten om de rechtsstelsels van de EU te verbeteren

3.

Gerelateerde Diensten

4.

Meer informatie