Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ziet er op toe dat de Europese Unie een gebied is van vrijheid en veiligheid, zonder binnengrenzen. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Justitie i en de Eurocommissaris voor Gelijkheid i.

Aandachtsgebieden op het gebied van jusititie:

  • het garanderen van de grondrechten
  • Handhaving van de rechtsstaat
  • de bescherming van persoonlijke gegevens overal in de EU
  • het garanderen van toegang tot justitie overal in de EU
  • het beschermen van de consument
  • onderhouden van relaties met

Aandachtsgebieden op het gebied van gelijkheid:

  • het garanderen van de grondrechten, waaronder het principe van gelijke behandeling
  • versterken van de inclusiviteit van de EU
  • vechten tegen discriminatie
  • ontwikkelen van een nieuwe genderstrategie

Organisaties die hieronder vallen

Task force equality

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 653 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
01.06.2021  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Overeenkomst met Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken.
Aanbeveling com(2021)269
 
20.05.2021  Protection of the rights of the child in civil, administrative and family law proceedings.
ini(2021)2060
 
11.05.2021  Vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures.
Verordening com(2021)231
 
04.05.2021  Beoordeling van het verzoek van het Verenigd Koninkrijk tot toetreding tot het Verdrag van Lugano van 2007.
Mededeling com(2021)222
 
29.04.2021  Gender Mainstreaming in the European Parliament - annual report 2020.
ini(2021)2039
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 268 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
26.06.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2018/1696 over de werkwijze van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939.
Verordening com(2020)279
 
29.04.2020  Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE).
Verordening com(2020)183
 
14.10.2019  Regeling voor de vergoeding van de lidstaat waarvan het nationale lid is verkozen tot voorzitter van Eurojust.
com(2019)471
 
31.07.2018  Benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie.
Verordening com(2018)563
 
06.07.2018  Machtiging van Oostenrijk om de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)527
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 81 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
31.05.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de ...
Aanbeveling com(2021)294
 
17.03.2021  Kader voor afgifte, verificatie, aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde vrije verkeer tijdens COVID-19 (digitaal groen ...
Verordening com(2021)130
 
25.01.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad betreffende een gecoördineerde benadering van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie.
Aanbeveling com(2021)38
 
07.10.2020  Gelijkheid, integratie en participatie van de Roma.
Aanbeveling com(2020)621
 
07.03.2017  UNWTO Convention on the protection of tourists and the rights and obligations of tourism service providers.
Besluit com(2017)60