Committee of the Regions: Council appoints members for the 2020-2025 term

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 10 december 2019.

De Raad i heeft vandaag 181 leden en 181 plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s i benoemd voor de nieuwe vijfjarige zittingsperiode. Die periode loopt van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025.

Het Comité van de Regio's bestaat momenteel uit 350 vertegenwoordigers van regionale of lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam zijn gekozen of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering. Wanneer het VK de EU i verlaat, zal het comité tot 329 leden worden teruggebracht.

De Raad benoemt de leden van het comité en een gelijk aantal plaatsvervangers overeenkomstig de voordrachten van de lidstaten.

De huidige benoeming heeft betrekking op de voordrachten die vóór 15 november 2019 aan de Raad zijn meegedeeld. De andere leden en plaatsvervangers worden op een later tijdstip benoemd.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"