Eurotop, 13 december 2019, Brussel - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 18 februari 2020
kalender
Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 december 2019
plaats Brussel, België
organisatie Eurotop i

De eurozone hervormen

Voornaamste resultaten

De leiders van de EU‑27 maakten de balans op van de uitvoering van de verklaring van de Eurotop van juni 2019, waaronder:

de herziening van het Europees stabiliteits­mechanisme (ESM-verdrag)

het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentie­vermogen (BICC)

de technische werkzaamheden ter versterking van de bankenunie

Verklaring van de Eurotop, 13 december 2019

Verdieping van de economische en monetaire unie (achtergrondinformatie)

Bankenunie (achtergrondinformatie)

Verklaring van de Eurotop, 21 juni 2019 (persmededeling)

Verklaring van de Eurotop, 14 december 2018 (persmededeling)

Voorzitter van de Eurotop Charles Michel

Wij hebben gesproken over de strategische aanpak en hoe we op korte en middellange termijn vooruitgang kunnen proberen maken wat deze belangrijke onderwerpen betreft.

Voorzitter van de Eurotop Charles Michel


1.

Eurotop

De Eurotop bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de landen die de Euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd i en de voorzitter van de Europese Commissie i. Zij komen minimaal twee keer per jaar bijeen en stellen de strategische richtsnoeren vast voor het economisch beleid, voor een beter concurrentievermogen en voor meer convergentie (naar elkaar toe groeien) in de eurozone.

Het is een informeel orgaan en geen formatie i van de Raad. De term 'eurotop' wordt overigens ook wel gebruikt voor de Europese Raad i: het overleg van alle staatshoofden en regeringsleiders van de hele Europese Unie, maar dat heeft meer deelnemers.

2.

Meer over...