Food fraud: Council adopts conclusions - EU monitor

EU monitor
Woensdag 23 september 2020
kalender

Food fraud: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 16 december 2019.

De Raad i heeft vandaag conclusies aangenomen over verdere stappen om frauduleuze praktijken in de agro-voedselketen beter aan te pakken en te ontmoedigen.

In zijn conclusies herinnert de Raad eraan dat een hoog niveau van bescherming een algemene doelstelling is van het EU i-beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieubescherming en consumentenbescherming, en erkent hij dat het huidige EU-rechtskader ter bestrijding van voedselfraude afdoende is.

De Raad benadrukt niettemin de noodzaak van voortdurende en verbeterdesectoroverschrijdende samenwerking in de strijd tegen voedselfraude. Die samenwerking geldt niet alleen voor de toezichthoudende instanties voor de levensmiddelen- en de diervoedersector, maar ook voor de autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van financiële criminaliteit, en de belastingdienst, de douane, de politie, het openbaar ministerie en andere rechtshandhavingsinstanties. In dit verband roept de Raad de Commissie en de lidstaten op voldoende middelen uit te trekken voor een doeltreffende uitvoering van de bestaande EU-wetgeving door te komen tot een betere gedeelde interpretatie van de criteria voor het bepalen van voedselfraude.

De Raad benadrukt tot slot dat de bewustmaking van de consument moet worden bevorderd en dat de opleiding op het gebied van de bestrijding van voedselfraude moet worden voortgezet en uitgebreid.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"