COM(2020)61 - EU-standpunt in regionale stuurcomité van de Vervoersgemeenschap aangaande bepaalde begrotingszaken ivm uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap - EU monitor

EU monitor
Maandag 13 juli 2020
kalender

COM(2020)61 EUe
EU-standpunt in regionale stuurcomité van de Vervoersgemeenschap aangaande bepaalde begrotingszaken ivm uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het regionale stuurcomité van de Vervoersgemeenschap aangaande bepaalde begrotingszaken in verband met de uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2020)61 NLEN
Extra COM-nummers COM(2020)61
Procedurenummer i 2020/0028(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0061

2.

Key dates

Document 18-02-2020
Online publicatie 18-02-2020
Besluit 07-04-2020; Besluit 2020/522
Bekendmaking in Publicatieblad i 15-04-2020; PB L 117 p. 9-9

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.