Commissie neemt maatregelen om levering van persoonlijke beschermingsmiddelen in Europese Unie te waarborgen - EU monitor

EU monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

Commissie neemt maatregelen om levering van persoonlijke beschermingsmiddelen in Europese Unie te waarborgen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op zondag 15 maart 2020.

In het kader van haar voortdurende inspanningen om de burgers te beschermen en de respons op COVID-19 te coördineren, heeft de Commissie onmiddellijke maatregelen genomen om de beschikbaarheid van leveringen van persoonlijke beschermingsmiddelen te waarborgen door voor de uitvoer van dergelijke uitrusting buiten de Europese Unie i een uitvoervergunning van de lidstaten vereist te maken.

Commissaris voor Handel Phil Hogan i zei daarover: “De uitdagingen die gepaard gaan met de verspreiding van COVID-19 rechtvaardigen de spoed waarmee deze maatregel wordt getroffen. De Commissie doet al wat zij kan om onze burgers en al degenen die voor hen zorgen concrete hulp te bieden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten bijvoorbeeld mondkapjes, beschermingsbrillen en -maskers, gelaatsschermen, mond- en neusbeschermingsmiddelen en beschermende kleding. In de Unie is er sprake van een essentiële behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij ziekenhuizen, patiënten, medewerkers in relevante sectoren en autoriteiten voor civiele bescherming.

Deze uitvoeringshandeling, die volgens de spoedprocedure is vastgesteld en vandaag wordt bekendgemaakt, vereist vergunningen voor de uitvoer naar derde landen. Tijdens de periode van zes weken waarin zij van kracht is, zullen de lidstaten worden geraadpleegd over mogelijke aanpassingen en het toepassingsgebied van de huidige maatregel, en over de toekomstige stappen.

Een gemeenschappelijke Europese aanpak vormt een oplossing voor een situatie waarin de lidstaten individuele benaderingen volgen die van invloed zijn op het verkeer van dergelijke uitrusting, zowel binnen de interne markt als naar derde landen, en versterkt de Europese solidariteit. Sommige lidstaten die een voortrekkersrol spelen, hebben reeds aangegeven dat zij de verzoeken van de Commissie om hun nationale maatregelen te wijzigen, aanvaarden om ervoor te zorgen dat essentiële uitrusting in de hele EU beschikbaar is voor degenen die deze het meest nodig hebben.

De Commissie zal de lidstaten helpen bij het opzetten van de relevante mechanismen voor een vlotte en gecoördineerde uitvoering van de verordening, rekening houdend met factoren zoals internationale verbintenissen, de ontwikkeling van dringende behoeften binnen en buiten de EU, en de integratie van de productie- en toeleveringsketens in samenwerking met derde landen.