Vooruitblik: 15-28 juni 2020 - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Vooruitblik: 15-28 juni 2020

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 16 juni 2020.

Er zijn voor deze periode geen Raadszittingen gepland. Wel zijn er verscheidene videoconferenties gepland om de collectieve respons op COVID-19 in een reeks sectoren verder te bespreken en om andere kwesties aan te pakken.

Deze lijst wordt geregeld geactualiseerd.

Maandag 15 juni

Informele videoconferentie van de ministers bevoegd voor Cohesiebeleid

Informele videoconferentie van de ministers van Energie

Informele videoconferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken

Dinsdag 16 juni

Videoconferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken (Defensie)

Informele videoconferentie van de ministers bevoegd voor Europese Zaken

Donderdag 18 juni

Videoconferentie van de leiders van het Oostelijk Partnerschap

Vrijdag 19 juni

Informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad

Dinsdag 23 juni

Videoconferentie van de ministers bevoegd voor Milieu

Videoconferentie van de ministers bevoegd voor Onderwijs

Zie voor videobeelden van Raadszittingen en voor audiovisueel materiaal de volgende websites van de Raad: