COM(2020)748 EU
Amending letter N° 1 to the budget 2021 Adjustments resulting from the recent political agreement between the EP and the Council on the MFF 2021-2027

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

NOTA VAN WIJZIGING NR. 1 BIJ DE ONTWERPBEGROTING 2021 Aanpassingen die voortvloeien uit het recente politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad betreffende het meerjarig financieel kader 2021 - 2027 Geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven Overige aanpassingen en technische actualiseringen

officiële Engelstalige titel

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2021 Adjustments resulting from the recent political agreement between the European Parliament and the Council on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 Updated estimated needs for agricultural expenditure Other adjustments and technical updates
 
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2020)748 NLEN
Extra COM-nummers COM(2020)748
Procedurenummer i 2020/0330(BUD)
Celex-nummer i 52020DC0748

2.

Key dates

Document 16-11-2020
Online publicatie 16-11-2020

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.