Drs. R.J. (Roelien) Kamminga

foto Drs. R.J. (Roelien) Kamminga
bron: Roelien Kamminga
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Roelien Kamminga (1978) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Ze was daarvoor haar gehele carrière werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK i). Mevrouw Kamminga was van 2014 tot 2019 raadsadviseur Openbare orde, Inlichtingen en Veiligheid en adviseur van toenmalige minister Plasterk i respectievelijk Ollongren i. Van september 2019 tot haar aantreden in de Tweede Kamer was zij programmadirecteur Groningen: Versterken en Perspectief bij datzelfde ministerie. Zij is woordvoerster Koninkrijksrelaties van de VVD-fractie en voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Sinds juli 2022 is zij fractiesecretaris en eerste ondervoorzitter van de Kamer.

VVD
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Roelien Jakoba (Roelien)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zuidbroek (gem. Midden-Groningen, Gr.), 13 april 1978

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • plaatsvervangend programmadirecteur Wederopbouw Bovenwindse Eilanden, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van september 2017 tot december 2017
  • programmadirecteur 'Groningen, Versterken en Perspectief', ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van september 2019 tot maart 2021
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
  • rapporteur ontwikkelingen ten aanzien van het Meerjarig Financieel Kader (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 11 mei 2022
  • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 7 juli 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Nam in 2022 de verdediging van André Bosman over van een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Statuut van het Koninkrijk waardoor Curaçao en Sint Maarten zelfstandig kunnen kiezen voor beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde (35.119)
  • Nam in 2022 de medeverdediger over van een in 2017 door Anne Mulder en Marit Maij (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over wettelijke regels over de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (34.695)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.