Kiesraad registreert 89 partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen

woensdag 30 december 2020, 11:58

DEN HAAG (PDC i) - In het vandaag gepubliceerde register van de Kiesraad i staat een record van 89 partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Dat betekent niet dat er op het stembiljet op 21 maart 2021 ook 89 partijen staan. Pas op de dag van kandidaatstelling, voor de komende verkiezingen is dat 1 februari 2021, blijkt hoeveel partijen er mee zullen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Op die dag moeten (geregistreerde) partijen hun kandidatenlijsten en overige documenten inleveren. Er zijn in totaal 26 nieuwe partijnamen geregistreerd.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, in 2017, stonden er 81 partijnamen ingeschreven. Het register van de Kiesraad i bevat alle partijnamen van politieke partijen die genoteerd staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tot 21 december konden partijen hun naam laten administreren. Registratie is een noodzakelijke voorwaarde om onder een partijnaam deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. Het is ook mogelijk om zonder geregistreerde partijnaam deel te nemen, maar dan is er sprake van een blanco lijst.

In 2017 deden van de 81 geregistreerde partijen uiteindelijk 28 partijen daadwerkelijk mee. De rest voldeed niet aan de voorwaarden op de dag van kandidaatstelling of leverde geen kandidatenlijst in.

Bron: Kiesraad