Kiesraad registreert 70 partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen

dinsdag 5 september 2023, 16:15

DEN HAAG (PDC i) - In het vandaag gepubliceerde register van de Kiesraad i staan 70 partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, in 2021, stonden er nog 89 partijnamen ingeschreven. Dat was destijds een record.

Dat betekent niet dat er op het stembiljet op 22 november ook 70 partijen staan. Pas op de dag van kandidaatstelling, voor de komende verkiezingen is dat 9 oktober, blijkt hoeveel partijen er mee zullen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Op die dag moeten (geregistreerde) partijen hun kandidatenlijsten en overige documenten inleveren.

Het register van de Kiesraad i bevat alle partijnamen van politieke partijen die genoteerd staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Registratie is een noodzakelijke voorwaarde om onder een partijnaam deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. Het is ook mogelijk om zonder geregistreerde partijnaam deel te nemen, maar dan is er sprake van een blanco lijst.

In 2021 deden van de 89 geregistreerde partijen uiteindelijk 37 partijen daadwerkelijk mee. De rest voldeed niet aan de voorwaarden op de dag van kandidaatstelling of leverde geen kandidatenlijst in.

Bron: Kiesraad