Capital Markets Recovery Package: Council adopts first set of measures to help companies access funding

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 15 februari 2021.

De Raad i heeft gerichte wijzigingen aangenomen in de richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) II en de prospectus­verordening. Doel is de her­kapitalisatie van EU-bedrijven in de nasleep van de corona­crisis te vereenvoudigen.

Deze maatregelen maken samen met de aanpassingen aan het securitisatie­kader van de EU deel uit van het herstel­pakket kapitaal­markten dat de Raad i en het Europees Parlement i eind vorig jaar overeen­kwamen. Hiermee moet het voor kapitaal­markten eenvoudiger worden om het economisch herstel na de pandemie te onder­steunen.

Wijzigingen MiFID II

De informatie­vereisten in de MiFID-II-regels zijn vereenvoudigd, terwijl de beleggers­bescherming gewaarborgd blijft. Het gaat dan bijvoorbeeld over de informatie over kosten en lasten die aan professionele beleggers en tegenpartijen moet worden verstrekt. Ook beleggings­informatie op papier zal geleidelijk worden afgeschaft, tenzij klanten hier expliciet om vragen.

Zo kunnen banken en financiële onder­nemingen hun uitvoerings­kosten voor onder­zoek naar kleine en middel­grote beurs­genoteerde bedrijven bundelen, waardoor er meer onderzoek naar kan worden gedaan en hun toegang tot financiering toeneemt.

Verder is er onder meer sprake van aanpassingen aan de positie­limieten voor grond­stoffen­derivaten, waardoor grondstoffen­derivaten­markten in euro's kunnen ontstaan en groeien.

EU-herstelprospectus

De gewijzigde prospectus­verordening resulteerde in een "EU-herstel­prospectus". Dit prospectus is korter en maakt het voor onder­nemingen een­voudiger om investeringen aan te trekken, zonder beleggers informatie te onthouden.

Het herstelprospectus zal gedurende 12 maanden beschikbaar zijn voor kapitaal­verhogingen tot 150 % van het uitstaande kapitaal. De nieuwe regeling is tot eind 2022 van toepassing.

Volgende stappen

De wetten zullen op 16 februari worden ondertekend en naar verwachting vóór eind februari in het Publicatie­blad worden bekend­gemaakt.

De wijzigingen van MiFID II treden de dag na de bekend­making in werking, en de lidstaten moeten deze binnen 9 maanden in nationaal recht omzetten. De maatregelen worden 12 maanden na de inwerking­treding van de richtlijn van toepassing.

Wijzigingen van de prospectus­verordening treden in werking op de 20e dag na de datum van bekend­making.

Over wijzigingen van het EU-securitisatie­kader zal het Europees Parlement tijdens zijn plenaire vergadering in maart stemmen. Daarna zullen ze door de Raad worden aangenomen.