Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken (DIZA)

De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) richt zich op de veelheid van digitale ontwikkelingen die zich aandienen. Voorbeelden zijn nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmen, Big Data, robotica, het Internet of Things en de cloud. De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen. Ook wil zij de regie nemen op een aantal overstijgende thema’s die zich breed in de samenleving manifesteren en die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen.

Aanleiding voor het ontstaan van de commissie was de aangenomen motie-Van der Molen van 6 oktober 2020. Hierin sprak de Kamer de wens uit om de adviezen van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst over te nemen. Op 25 februari 2021 werd daaropvolgend het amendement-Van der Molen aangenomen, waarmee de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het nieuwe Reglement van Orde werd vastgelegd. De commissie is per 1 april 2021 ingesteld. Op 12 mei 2021 werd er voor het eerst vergaderd door de commissie, waarmee zij officieel van start ging.

Op 9 juni 2021 werd de officiële taakafbakening van de commissie vastgesteld.

Voorzitter is R.J. (Roelien) Kamminga. Ondervoorzitter is H. (Hind) Dekker-Abdulaziz. Griffier is Mw. L. Boeve.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto M. (Fleur)  AgemaAgema, M.PVV
2Foto F. (Farid)  AzarkanAzarkan Msc, F.DENK
3Salima-Belhaj-1Belhaj, S.D66
4henribotenbalBontenbal, Drs. H.CDA
5Kauthar BouchalikhtBouchallikh MSc, K.GL
6Don CederCeder, Mr. D.G.M.CU
7hind1Dekker-Abdulaziz MSc, H.D66
8Drs. I. (Inge) van DijkDijk, Drs. I. vanCDA
9DerkJanEPPINKEppink, Mr.Drs. D.J.JA21
10Foto S.R. (Sietse)  FritsmaFritsma, Drs. S.R.PVV
11Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
12Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
13Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
14RS34594_210201_SP_#05_Maarten_HijinkHijink MSc, H.P.M.SP
15fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
16Foto R.J. (Roelien)  KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
17Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
18Pasfoto Marieke K.Koekkoek LL.M, M.Volt
19Drs. D.A.N. (Daniel) Koerhuis (Bron: Website VVD.nl)Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
2028-Daan de KortKort, A.H.J. deVVD
21Drs. T.M.T. (Tom) van der LeeLee, Drs. T. M.T. van derGL
22RS34596_210201_SP_#02_Renske_LeijtenLeijten BA, R.M.SP
23Songül MutluerMutluer, Mr. S.PvdA
24Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
25Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
26H. (Hawre) RahimiRahimi, H.VVD
27Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.M.VVD
28S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
29Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
30Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
31Pim van StrienStrien, P.J.Th. vanVVD
32Peter ValstarValstar, P.J.VVD
33Foto V.D.D. (Danai) van WeerdenburgWeerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
34Hanneke van der WerfWerf MA, J.J. van derD66

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2011-05-31 32761 - Verwerking en bescherming persoonsgegevens  
2004-10-21 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie i  
2002-10-11 21501-33 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie i  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-09-13 36191 - Wet Adviescollege ICT-toetsing i 2e
2022-04-25 36084 - Uitbreiding van de verstrekking van dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders i groen vinkje
2021-06-24 35868 - Novelle Wet digitale overheid i 1e

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-09-20 36200 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2023 i groen vinkje