COM(2021)195 EU
Standpunt EU in de schriftelijke procedures over toetreden VK tot de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart (“ASU”)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de standpunten die namens de Europese Unie in de schriftelijke procedure moeten worden ingenomen door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten en de deelnemers aan de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart (“ASU”) met betrekking tot de verzoeken van het Verenigd Koninkrijk om tot die regeling en die overeenkomst toe te treden

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the positions to be taken on behalf of the European Union by written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits and the Participants to the Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft (“ASU”) regarding the requests by the United Kingdom to become a Participant thereto
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2021)195 NLEN
Extra COM-nummers COM(2021)195
Procedurenummer i 2021/0101(NLE)
Celex-nummer i 52021PC0195

2.

Key dates

Document 21-04-2021
Online publicatie 21-04-2021
Besluit 07-06-2021; Besluit 2021/926
Bekendmaking in Publicatieblad i 09-06-2021; PB L 203 p. 12-13

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.