Raad van State geeft aanbevelingen wetgevingsproces en wetgevingskwaliteit

vrijdag 23 april 2021, 9:15

DEN HAAG (PDC i) - De Afdeling advisering van de Raad van State i heeft op 19 april een brief gestuurd naar demissionair minister-president Mark Rutte i met een reeks aanbevelingen voor het verbeteren van het wetgevingsproces en de wetgevingskwaliteit.

De aanbevelingen van de Raad van State komen na aanleiding van de conclusies van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag i (POK) en de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties i (TCU). In de rapporten werd geconstateerd dat er een gebrek is aan een integrale benadering van beleid, wetgeving en uitvoering.

De brief doet de Raad van State de volgende aanbevelingen:

  • maak de departementaal belegde verantwoordelijkheid voor het wetgevingsproces waar
  • maak nieuw wetgevingsbeleid
  • geef uitvoeringsorganisaties een eigen rol en plaats in het wetgevingsproces
  • beschrijf in het regeerakkoord de 'wat'-vraag en niet de 'hoe vraag'
  • besteed meer aandacht aan behandeling van wetgeving in de Eerste i en Tweede Kamer i.

Bron: Raad van State.