Faciliteit voor herstel en veerkracht: Duitsland en Griekenland dienen officiële herstel- en veerkrachtplannen in

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 28 april 2021.

De Commissie heeft de officiële herstel- en veerkrachtplannen van Duitsland en Griekenland ontvangen. Deze plannen bevatten de hervormingen en openbare investeringsprojecten die iedere lidstaat wil uitvoeren met de steun van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

De herstel- en veerkrachtfaciliteit is het sleutelinstrument dat centraal staat in NextGenerationEU, het plan van de EU om sterker uit de COVID-19-crisis te komen. De faciliteit zal tot € 672,5 miljard voorzien om investeringen en hervormingen te steunen (in prijzen van 2018). Dat bedrag bestaat uit € 312,5 miljard aan subsidies en € 360 miljard aan leningen. De faciliteit is van cruciaal belang om Europa te helpen sterker uit de crisis te komen en voor de groene en digitale transitie te zorgen.

De plannen zijn er gekomen na een aantal maanden van intensieve, voorbereidende dialoog tussen de Commissie en de nationale autoriteiten van deze lidstaten.

Herstel- en veerkrachtplan — Duitsland

Het herstel- en veerkrachtplan van Duitsland omvat maatregelen met een totaalbedrag van 27,9 miljard euro. De maximale financiële bijdrage in subsidies voor Duitsland bedraagt volgens de verordening 25,6 miljard euro. Omdat de geraamde kosten van het Duitse plan hoger zijn dan de Duitse toewijzing, moet Duitsland het overschot bijbetalen.

Het Duitse plan rust op zes beleidsprioriteiten. Deze omvatten hervormings- en investeringsmaatregelen inzake klimaatactie en energietransitie, digitalisering van de economie, de infrastructuur en het onderwijs, maatschappelijke participatie, versterking van pandemiebestendige gezondheidszorg, modernisering van het openbaar bestuur en een verlaging van investeringsdrempels. De projecten die in het plan worden voorgesteld, bestrijken de volledige levensduur van de herstel- en veerkrachtfaciliteit tot en met 2026, en houden verband met alle zeven speerpunten van het Europese beleid. Het plan omvat ook drie belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang op het gebied van waterstof, cloudinfrastructuur en -diensten, en micro-elektronica.

Herstel- en veerkrachtplan — Griekenland

Griekenland heeft om in totaal 30,5 miljard euro steun verzocht uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, waarvan 17,8 miljard euro aan subsidies en 12,7 miljard euro aan leningen.

Het Griekse plan rust op vier pijlers: groene transitie, digitale transformatie, werkgelegenheid, vaardigheden en sociale cohesie, en particuliere investeringen en economische en institutionele transformatie. In het plan worden investeringen en hervormingen voorgesteld die verband houden met alle zeven speerpunten van het Europese beleid.

Volgende stappen

De Commissie zal de plannen binnen twee maanden beoordelen, op basis van de elf criteria die in de verordening zijn vastgesteld, en zal de inhoud omzetten in wettelijk bindende handelingen. Bij deze beoordeling zal met name worden onderzocht of de plannen daadwerkelijk helpen bij het aanpakken van alle of een belangrijk deel van de uitdagingen uit de landspecifieke aanbevelingen die in de context van het Europees Semester zijn vastgesteld. De Commissie zal ook onderzoeken of de plannen ten minste 37 % van de uitgaven besteden aan investeringen en hervormingen in het kader van de klimaatdoelstellingen, en 20 % aan de digitale transitie. Nadat de Commissie een voorstel heeft ingediend, heeft de Raad doorgaans vier weken om het Commissievoorstel vast te stellen.

Met de goedkeuring van de Raad kan iedere lidstaat een voorfinanciering krijgen van 13 %. Dat hangt af van de inwerkingtreding van het eigenmiddelenbesluit, dat eerst door alle lidstaten moet worden goedgekeurd.

De Commissie heeft nu in totaal drie officiële herstel- en veerkrachtplannen ontvangen, van Duitsland, Griekenland en Portugal. De Commissie blijft intensief samenwerken met de overige lidstaten om hen te helpen een plan van hoge kwaliteit op te stellen.

Meer informatie

Faciliteit voor herstel en veerkracht: Vragen en antwoorden

Factsheet over de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Faciliteit voor herstel en veerkracht: Toewijzing van subsidies

Verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Website van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Website van het RECOVER-team