35850 XIX NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting Nationaal Groeifonds 2021 (Voorjaarsnota)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 mei 2021 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Blok i.

 

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties ingediend.

3.

Documenten

(27 stuks)

2 31 mei 2021, voorstel van wet, nr. 1     KST35850XIX1
Voorstel van wet
 
2 31 mei 2021, memorie van toelichting, nr. 2     KST35850XIX2
Memorie van toelichting
 
2 30 juni 2021, motie, nr. 3     KST35850XIX3
Motie Van der Lee/Grinwis over de CPB-aanbevelingen een plek geven in het definitieve voorstel voor de instellingswet Nationaal Groeifonds
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.