Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over Ondernemen en bedrijfsfinanciering

woensdag 9 juni 2021

Bij dossiers 31757 - Stedenbeleid, 32637 - Bedrijfslevenbeleid, 33562 - Evaluatie Handelsregisterwet 2007, 35420 - Noodpakket banen en economie en 35570 - Miljoenennota 2021 en wetsvoorstellen 32367 - Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten en 35570 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)