Definitieve breuk SP met jongerenorganisatie ROOD

maandag 28 juni 2021, 13:30

DEN HAAG (PDC i) - De SP i heeft afgelopen weekend alle banden verbroken met politieke jongerenorganisatie ROOD i. Een grote meerderheid van de partijraad (84%) heeft ingestemd met het voorstel om definitief met de jongerentak te breken vanwege onoverbrugbare meningsverschillen, met name over de nieuwe communistische koers van een deel van de jongeren.

Afgelopen maand presenteerde een speciale onderzoekscommissie al bevindingen van een onderzoek naar de ruzie tussen de partij en de jongerenbeweging. De twee kampen waren het oneens omdat zes leden uit de partij waren gezet vanwege hun lidmaatschap van het Communistisch Platform. Het SP-bestuur zou de leden van het Communistisch Platform zien als een stel 'geradicaliseerde zolderkamercommunisten'. Ook staat in de statuten van de SP dat dubbellidmaatschap niet mag. De jongerenbeweging zag het royement als een poging om kritische leden de mond te snoeren en twee van de leden werden desondanks verkozen in het bestuur van ROOD.

De SP bleef er echter bij dat leden tegelijkertijd geen lid mogen zijn van een andere partij, terwijl ROOD erop stond dat dit wel moet kunnen. De onderzoekscommissie concludeerde daarom dat er geen mogelijkheid is voor een oplossing. De partijraad heeft deze conclusie nu beaamd en besloten tot een definitieve breuk.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de SP dat de band met de jongerenafdeling wordt verbroken en er zal zo snel mogelijk een nieuwe jongerenclub worden opgericht. ROOD zal ondertussen als zelfstandige organisatie voort blijven bestaan. Bij een ledenvergadering van ROOD op zondag werd Olaf Kemerink herkozen als voorzitter.

Bron: NRC Handelsblad, NOS