Raad van State vult toetsingskader aan voor digitaliseringswetgeving

dinsdag 29 juni 2021, 13:51

DEN HAAG (PDC i) - De Afdeling Advisering van de Raad van State, die de regering en het parlement adviseert over wetgeving en bestuur, heeft haar toetsingskader voor wetgeving aangevuld voor aangevuld voor digitaliseringsaspecten.

Voor haar adviezen, maakt de Raad van State gebruik van een vast toetsingskader, dat ervoor zorgt dat bij voorbereidingen van adviezen altijd alle relevante vragen aan de orde komen. Het huidige toetsingskader bestaat uit drie toetsen: de beleids-analytische toets, de juridische toets en de wetstechnische toets.

Door de steeds verdergaande digitalisering, vult de Raad van State haar toetsingskader nu aan met een aanvullende toets van digitalisering in wetgeving.

Daarin komen vragen aan bod die bij wetgeving over digitalisering in het bijzonder van belang zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hoe een wetsvoorstel zich verhoudt tot de mensenrechten, maar bijvoorbeeld ook of bij algoritmische besluitvorming voldoende aandacht is voor transparantie, controleerbaarheid en rechtsbescherming.

Bron: Raad van State