Advies Raad van State: betrek Caribische landen meer bij internationale verdragen

maandag 5 juli 2021, 12:42

DEN HAAG (PDC i) - In een zogeheten ongevraagd advies heeft de Raad van State i de Nederlandse overheid opgeroepen de Caribische landen in het Koninkrijk meer te betrekken bij de totstandkoming en de uitvoering van internationale verdragen. Het advies is op 2 juli openbaar gemaakt.

De aanleiding voor het advies is de spanning die ontstaat naar aanleiding van de juridische status van de landen binnen het Koninkrijk. Naar buiten toe is het Koninkrijk een geheel, maar intern bestaat het uit vier landen (Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten). Wanneer het Koninkrijk internationale afspraken maakt, zoals met de EU, gelden die in de regel voor het hele Koninkrijk. De Caribische landen worden hier onvoldoende bij betrokken, constateert de Raad van State.

De Raad van State beveelt onder meer aan meer rekening te houden met de uitvoeringsmogelijkheden in de Caribische landen. Voorbeelden hiervan zijn de overheidscapaciteit en de procedures die lokaal bestaan voor het tot uitvoering brengen van wetgeving. Daarnaast moeten de Caribische landen een actievere rol spelen in de totstandkoming, door bijvoorbeeld mee te onderhandelen.

Bron: Raad van State