Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 8 juli 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 8 juli 2021
Document­datum 08-07-2021
Publicatie­datum 08-07-2021
Kenmerk 2020A06862 17
Commissie(s) Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 8 juli 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

12, 29, 38, 53, 57, 64, 68

 

BuHaOS

i.v.m. agendapunt

21

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

21

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

46

 

EU

i.v.m. agendapunt

20, 45, 46, 47, 48

 

FIN

i.v.m. agendapunt

7, 14, 54, 63, 66

 

I&W

i.v.m. agendapunt

27, 38, 51, 53, 57

 

J&V

i.v.m. agendapunt

6, 10, 19

 

LNV

i.v.m. agendapunt

11, 38, 53, 57

 

OCW

i.v.m. agendapunt

38, 45, 49

 

RU

i.v.m. agendapunt

63

 

SZW

i.v.m. agendapunt

14, 48, 54

 

VWS

i.v.m. agendapunt

48

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 juli 2021

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Overzicht verzoeken commissie-Regeling van werkzaamheden

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 6 juli

2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - 2021Z08760 Besluit:    De op het overzicht vermelde verzoeken bij de commissie-RvW die hieronder

als apart agendapunt staan vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie gesteund.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, T.M.T.

van der Lee (GroenLinks) - 7 juli 2021

Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) inzake een kabinetsbrief over de gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen Inmarsat en de Staat over de wijziging van het Nationale Frequentie Plan (NFP), die door de uitspraak is geschorst, voor de tijdsplanning van de 3,5 GHz veiling en voor de mogelijkheid van de Kamer om te beoordelen of de gekozen wijze van veilen transparant genoeg is - 2021Z13045 Besluit:    De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de

gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen Inmarsat en de Staat over de wijziging van het Nationale Frequentie Plan (NFP), die door de uitspraak is geschorst, voor de tijdsplanning van de 3,5 GHz veiling en voor de mogelijkheid van de Kamer om te beoordelen of de gekozen wijze van veilen transparant genoeg is.

 

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 7 juli 2021

Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om een kabinetsreactie op het bericht dat de Einstein Telescoop op de Europese wetenschappelijke Yoadmap' (ESFRI) is gekomen en het vervolgproces (Limburger, 30 juni 2021) - 2021Z13046

Besluit:

De staatssecretaris zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht dat de Einstein Telescoop op de Europese wetenschappelijke Yoadmap' (ESFRI) is gekomen en het vervolgproces (Limburger, 30 juni 2021).

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 7 juli 2021

Voorstel van de leden Amhaouch (CDA) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over bedrijfsfinanciering na het zomerreces. - 2021Z13047

Besluit:

Rondetafelgesprek organiseren. Aan de leden zal worden verzocht suggesties in te dienen voor uit te nodigen personen/organisaties.

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, J. Thijssen (PvdA) - 7 juli 2021

Voorstel van het lid Thijssen (PvdA) om PBL te vragen het effect van het fit-for-55-pakket op de Nederlandse CO2-uitstoot door te rekenen - 2021Z13049

Besluit:

De staatssecretaris zal worden verzocht het Planbureau voor de Leefomgeving te vragen het effect van het 'fit-for-55'-pakket op de Nederlandse CO2-uitstoot door te rekenen en hoe dat neerslaat op de verschillende inkomensgroepen in Nederland.

 • 2. 
  Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 3. 
  Agendapunt:

Uitnodigingen

Uitnodiging Gemeente Veenendaal, namens Utechtse-regio, voor werkbezoek m.b.t. economie/versterking innovatiekracht Midden-Nederland

Zaak:

Brief derden - Gemeente Veenendaal te Veenendaal - 9 juni 2021

Uitnodiging Gemeente Veenendaal, namens Utechtse-regio, voor werkbezoek m.b.t. economie/versterking innovatiekracht Midden-Nederland - 2021Z11392

Besluit:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 4. 
  Agendapunt:

Uitnodiging IPO en meerdere organisaties voor werkbezoek 'Regionale Energie Strategieën'

Zaak:

Brief derden - Interprovinciaal Overleg (IPO) te Den Haag - 28 juni 2021 Uitnodiging IPO en meerdere organisaties voor werkbezoek 'Regionale Energie Strategieën' - 2021Z12084

Besluit:

Werkbezoek organiseren.

Wet- en regelgeving

 
 • 5. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 i van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.

Keijzer - 21 juni 2021

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 i van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode) - 35865

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 september 2021 te 12.00 uur.

 • 6. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.

Keijzer - 4 maart 2021

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar - 35755

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling.

J&V

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van

Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 24 juni 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35755-6

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

J&V

 • 7. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 31 mei 2021

Besluit:

Volgcommissie(s):

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35850-XIX Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds op 30 juni 2021. FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 23 juni 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35850-XIX) -2021Z11514

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

FIN

 • 8. 
  Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout - 19 mei 2021

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020 - 35830-XIII

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 18 juni 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020 (Kamerstuk 35830-XIII) -35830-XIII-6

Besluit:

betrekken bij de verdere behandeling van de het wetvoorstel.

 • 9. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) -aanvulling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 april 2021

Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) - aanvulling - 32440-116

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 juni 2021

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)-aanvulling - 32440-117

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 10. 
  Agendapunt:

Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 30 juni 2021

Besluit:

Volgcommissie(s):

Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) - 35880 Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 september 2021 te 12.00 uur. J&V

 • 11. 
  Agendapunt:

Stukken van de minister van EZK

Gas- en zoutwinning Waddenzee: evaluatie hand aan de kraan-principe en actualisatie relatieve zeespiegelstijgingsscenario's

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 28 juni 2021

Besluit:

Gas- en zoutwinning Waddenzee: evaluatie hand aan de kraan-principe en actualisatie relatieve zeespiegelstijgingsscenario's - 2021Z12034

Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15 september 2021.

Volgcommissie(s):

LNV

 • 12. 
  Agendapunt:

Novelle Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 29 juni 2021

Besluit:

Volgcommissie(s):

Novelle Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen - 35603-86

Novelle afwachten.

BiZa

 • 13. 
  Agendapunt:

Appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 29 juni 2021

Besluit:

Appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL - 35123-37

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 15 juli 2021 te 12.00 uur.

 • 14. 
  Agendapunt:

Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 29 juni 2021

Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal - 35420-348

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

FIN, SZW

 • 15. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020 (Kamerstuk 35830-XIII-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 22 juni 2021

Besluit:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020 (Kamerstuk 35830-XIII-1) - 35830-XIII-7 Voor kennisgeving aangenomen.

 • 16. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35830-XIII-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 22 juni 2021

Besluit:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35830-XIII-2) - 35830-XIII-8

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 17. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoek naar aantasting van het intellectueel eigendomsrecht door Europese of nationale beleidsinterventies

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 24 juni 2021

Uitvoering van de motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoek naar aantasting van het intellectueel eigendomsrecht door Europese of nationale beleidsinterventies - 33009-100

Besluit:

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Bedrijfslevenbeleid.

 • 18. 
  Agendapunt:

Optimalisering kennisverspreiding en voorlichting rondom Intellectueel Eigendom

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 1 juli 2021

Besluit:

Optimalisering kennisverspreiding en voorlichting rondom Intellectueel

Eigendom - 30635-8

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Bedrijfslevenbeleid.

 • 19. 
  Agendapunt:

Beantwoording moties in relatie tot wetsvoorstel Wet veiligheidstoets bij overnames, fusies en investeringen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 1 juli 2021

Besluit:

Beantwoording moties in relatie tot wetsvoorstel Wet veiligheidstoets bij overnames, fusies en investeringen - 30821-151

Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (35880).

Volgcommissie(s):

J&V

 • 20. 
  Agendapunt:

Kansen en uitdagingen van reshoring

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 1 juli 2021

Besluit:

Volgcommissie(s):

Kansen en uitdagingen van reshoring - 29826-131

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Bedrijfslevenbeleid. EU

 • 21. 
  Agendapunt:

Stukken van de staatssecretaris van EZK

Voortgang ICSID-procedures RWE en Uniper

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 21 juni 2021

Voortgang ICSID-procedures RWE en Uniper - 35570-XIII-83

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 8 september 2021. BuZa, BuHaOS

 • 22. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 18 juni 2021

Kabinetsreactie op het promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen -31239-333

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 8 september 2021.

 • 23. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (Kamerstuk 30175-372)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 9 juni 2021

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (Kamerstuk 30175-372) - 32813-723

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 8 september 2021.

 • 24. 
  Agendapunt:

Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat Klimaat en Energie 10 juni 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 24 juni 2021

Beantwoording resterende vragen die gesteld tijdens het commissiedebat Klimaat en Energie 10 juni 2021 - 32813-737

Besluit:

Agenderen voor notaoverleg Klimaat en Energie d.d. 7 juli 2021.

 • 25. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Thijssen c.s. over aanvullende maatregelen om de Urgendadoelstelling structureel te halen (Kamerstuk 35668-41)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 25 juni 2021

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Thijssen c.s. over aanvullende maatregelen om de Urgendadoelstelling structureel te halen (Kamerstuk 35668-41) - 2021Z11926

Besluit:

Agenderen voor het notaoverleg Klimaat en Energie d.d. 7 juli 2021.

 • 26. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (Kamerstuk 35668-27)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 28 juni 2021

Uitvoering van de motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (Kamerstuk 35668-27) - 3566845

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 8 september 2021.

 • 27. 
  Agendapunt:

Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 28 juni 2021

Besluit:

Volgcommissie(s):

Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie - 32813-740 Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 8 september 2021. I&W

 • 28. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Van der Lee en Kroger over de samenhang tussen de duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie in beeld brengen (Kamerstuk 32813-628)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 28 juni 2021

Reactie op de motie van de leden Van der Lee en Kröger over de samenhang tussen de duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie in beeld brengen - 32813-739

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 8 september 2021.

 • 29. 
  Agendapunt:

Monitoringsrapportage 2020 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 28 juni 2021

Monitoringsrapportage 2020 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving - 30196-762

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 8 september 2021. BiZa

 • 30. 
  Agendapunt:

Overleg met grensregio's over grensoverschrijdende energieprojecten n.a.v. de motie van de leden Paternotte en Sienot over bilaterale afspraken met buurlanden over experimenteerruimte voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 28 juni 2021

Overleg met grensregio's over grensoverschrijdende energieprojecten n.a.v. de motie van de leden Paternotte en Sienot over bilaterale afspraken met buurlanden over experimenteerruimte voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten - 32851-73

Besluit:

Aangekondigde nadere informatie afwachten.

 • 31. 
  Agendapunt:

Ontwikkeling transportnet voor waterstof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 30 juni 2021

Ontwikkeling transportnet voor waterstof - 32813-756

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 8 september 2021.

 • 32. 
  Agendapunt:

Reactie Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 1 juli 2021

Reactie Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie - 32813-755

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 8 september 2021.

 • 33. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van Ginneken c.s. over de veilingregeling aanhangig maken bij de Tweede Kamer (Kamerstuk 24095-539)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 juni 2021

Uitvoering van de motie van het lid Van Ginneken c.s. over de veilingregeling aanhangig maken bij de Tweede Kamer (Kamerstuk 24095-539) - 24095-543

Besluit:

Commissiedebat over de nog te ontvangen veilingregeling voor de 3,5 GHz-band direct na het zomerreces inplannen.

 • 34. 
  Agendapunt:

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 juni 2021

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit 35420-322

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 35. 
  Agendapunt:

Beroep op artikel 2.27 Comptabiliteitswet 2016 t.a.v. maatregelen steun- en herstelpakket

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 juni 2021

Beroep op artikel 2.27 Comptabiliteitswet 2016 t.a.v. maatregelen steun- en herstelpakket - 35420-325

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 36. 
  Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 9 juni 2021, over de aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 juni 2021

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 9 juni 2021, over de aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden - 31757-106

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen commissiedebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

 • 37. 
  Agendapunt:

Monitor Betaalmijnen Overheid 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 24 juni 2021

Monitor Betaaltermijnen overheid 2020 - 31490-302

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen commissiedebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

 • 38. 
  Agendapunt:

Derde Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 juni 2021

Derde Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda - 29697-103

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen commissiedebat Bedrijfslevenbeleid.

Volgcommissie(s):

OCW, BiZa, I&W, LNV

 • 39. 
  Agendapunt:

Achtste jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 juni 2021

Achtste jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-118

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Aanbesteden.

 • 40. 
  Agendapunt:

2e Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 juni 2021

Tweede Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - 35420342

Besluit:

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

 • 41. 
  Agendapunt:

Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het metrologie-instituut VSL, het ministerie en de Raad van Deskundigen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 juni 2021

Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het metrologie-instituut VSL, het ministerie en de Raad van Deskundigen - 33159-6

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 42. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Futselaar over het voorkomen van dubbele verplichtingen die tot financiële problemen kunnen leiden (Kamerstuk 35421-16)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 29 juni 2021

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Futselaar over het voorkomen van dubbele verplichtingen die tot financiële problemen kunnen leiden - 3542117

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Marktwerking en Mededinging.

 • 43. 
  Agendapunt:

Voortgang Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 30 juni 2021

Voortgang Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering -27879-85

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Marktwerking en Mededinging.

 • 44. 
  Agendapunt:

Effectiviteit van parameterwijzigingen binnen de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 1 juli 2021

Effectiviteit van parameterwijzigingen binnen de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) - 32637-467

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Innovatie.

 • 45. 
  Agendapunt:

Stukken van andere bewindspersonen

Geen agendapunten

Europa

Mededeling Mondiale benadering van Onderzoek en Innovatie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 25 juni 2021 Fiche: Mededeling Mondiale benadering van Onderzoek en Innovatie - 221123146

Besluit:

Agenderen voor het schriftelijk overleg op 12 juli 2021 over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 19, 21-22 juli 2021.

Volgcommissie(s):

EU, OCW

 • 46. 
  Agendapunt:

Verslag formele Telecomraad 4 juni 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 24 juni 2021

Verslag formele Telecomraad 4 juni 2021 - 21501-33-869

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Telecomraad op 24 november ter voorbereiding op de formele Telecomraad van 3 december 2021.

Volgcommissie(s):

EU, DiZa

 • 47. 
  Agendapunt:

Verslag van de energieraad van 11 juni 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 24 juni 2021

Verslag van de energieraad van 11 juni 2021 - 21501-33-870

Besluit:

Agenderen voor het schriftelijk overleg op 13 september 2021 over de informele Energieraad van 21-23 september 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 48. 
  Agendapunt:

Fiche: Verordening machineproducten

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 18 juni 2021 Fiche: Verordening machineproducten - 2021Z11221

Besluit:

agenderen voor het schriftelijk overleg op 12 juli 2021 over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 19, 21-22 juli 2021.

Volgcommissie(s):

VWS, EU, SZW

 • 49. 
  Agendapunt:

Verslag Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 mei 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 juni 2021

Verslag Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 mei 2021 - 21501-30-535

Besluit:

Agenderen voor het schriftelijk overleg op 12 juli 2021 over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 19, 21-22 juli 2021.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 50. 
  Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen EZK

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 juli 2021

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen EZK - 2021Z12355

Besluit:

Conform voorstellen.

 • 51. 
  Agendapunt:

Overige stukken

Stukken vervallen plenair debat over het bericht dat de klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3 november 2020

Besluit:

Initiële reactie op het ENCO-rapport - 35167-29

Deze brief is controversieel verklaard.

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 september 2020

Levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele na 2033 - 32645-92

Besluit:

Volgcommissie(s):

Deze brief is controversieel verklaard.

I&W

 • 52. 
  Agendapunt:

Stukken vervallen plenair debat Ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 december 2019

Beantwoording vragen commissie over artikel 47a-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd - 29502-176

Besluit:

Deze brief is controversieel verklaard.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 31 oktober 2018

Effect van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over toegangsregulering post - 29502-170

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 27 september 2019

Artikel 47a-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd - 29502-173

Besluit:

Deze brief is controversieel verklaard.

 • 53. 
  Agendapunt:

Stukken vervallen plenair debat Klimaat- en Energieverkenning 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9 december 2020

Besluit:

Klimaat- en Energieverkenning 2020 en uitvoering Urgenda-vonnis - 32813-644 Deze brief is controversieel verklaard.

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 oktober 2020

Klimaatnota - 32813-609

Besluit:

Volgcommissie(s):

De brief is controversieel verklaard.

BiZa, LNV, I&W

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4 december 2020

Reactie van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord op de Klimaatnota - 32813642

Besluit:

Volgcommissie(s):

Deze brief is controversieel verklaard.

BiZa, LNV, I&W

 • 54. 
  Agendapunt:

Stukken vervallen dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 maart 2020

Besluit:

Volgcommissie(s):

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken - 35420-1

Voor kennisgeving aangenomen.

FIN, SZW

 • 55. 
  Agendapunt:

Stukken vervallen dertigledendebat Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarereuzen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 1 juli 2020

Verzamelbrief op het gebied van consumentenbeleid en marktordening -27879-75

Besluit:

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

 • 56. 
  Agendapunt:

Stukken vervallen dertigledendebat over het het bericht 'CO2-compensatie is misleidend en 'nattevingerwerk''

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 maart 2020

Besluit:

Reactie op het verzoek van het lid Sienot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 februari 2020, over de CO2-compensatie door bedrijven - 32813-482

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 57. 
  Agendapunt:

Stukken vervallen dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2019

Besluit:

Volgcommissie(s):

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2019, over het rapport 'De kosten van het Energieakkoord' - 30196-618

Voor kennisgeving aangenomen.

BiZa, I&W, LNV

 • 58. 
  Agendapunt:

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 juli 2021

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2021Z12458

Besluit:

Ter informatie.

 • 59. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Leijten (SP) inzake het toelaten van fractiemedewerkers als toehoorders bij besloten technische briefings

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 1 juli 2021

Besluit:

Voorstel van het lid Leijten (SP) inzake het toelaten van fractiemedewerkers als toehoorders bij besloten technische briefings - 2021Z12395

Het presidium zal worden verzocht de hoofdregel dat fractiemedewerkers aan besloten technische briefings en binnenlandse werkbezoeken kunnen deelnemen, mits ook een Kamerlid van diezelfde fractie aanwezig is, te heroverwegen.

 • 60. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Analyse publicaties energie-infrastructuur investeringen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 juli 2021

Stafnotitie Analyse publicaties energie-infrastructuur investeringen -2021Z12410

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het notaoverleg Klimaat en energie d.d. 7 juli 2021.

 • 61. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Samenstelling delegatie COP26 en vervolgstappen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 juli 2021

Samenstelling delegatie COPP26 en vervolgstappen - 2021Z12462

Besluit:

Ter informatie.

 • 62. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Overdracht dossiers/stukken aan commissie Digitale Zaken (DiZa)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 juli 2021

Stafnotitie Overdracht dossiers/stukken aan commissie Digitale Zaken (DiZa) -2021Z12463

Besluit:

De volgende dossiers worden overgedragen aan de commissie DiZa: de Telecomraad, de Digitaliseringsstrategie en de AI(Artificial Intelligence)-strategie.

Besluit:

Vooralsnog worden geen andere dossiers overdragen, maar wordt per brief bepaald of die vanwege het commissie-overstijgend karakter daarvan

Besluit:

overgedragen moet worden.

De volgende brieven die geagendeerd waren voor het (ongeplande) commissiedebat Digitalisering en stukken die de commissie heeft aangehouden in afwachting van de brief van de commissie DiZA inzake de reikwijdte van haar taakstelling overgedragen:

 • • 
  Update en voortgangsrapportage Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 (Kamerstuk 26643, nr. 709);
 • • 
  Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (Kamerstuk 26643, nr. 735);
 • • 
  Voortgang van het Digital Trust Center (DTC) (Kamerstuk 26643, nr. 742);
 • • 
  Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021 (Kamerstuk 26643, nr. 755);
 • • 
  Voortgang beschikbaarheid vaste digitale connectiviteit (Kamerstuk 26643, nr. 758)
 • • 
  Wijziging naam vitaal proces (Kamerstuk 26643, nr. 759);
 • • 
  Voortgang Digital Trust Center (Kamerstuk 26643, nr. 760);
 • • 
  Essay "Actuele kwestie, klassieke afweging: Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid" (Kamerstuk 26643, nr. 764).
 • 63. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Correctie van foutieve gegevens in bijlage 7 van de Voorjaarsnota (de bijlage Verticale Toelichting)met betrekking tot het Nationaal Groeifonds (NGF) en het accres van het Gemeentefonds

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 juni 2021

Correctie van foutieve gegevens in bijlage 7 van de Voorjaarsnota (de bijlage Verticale Toelichting)met betrekking tot het Nationaal Groeifonds (NGF) en het accres van het Gemeentefonds - 35850-2

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg National Groeifonds op 30 juni 2021.

Volgcommissie(s):

FIN, RU

 • 64. 
  Agendapunt:

Stand van zaken over de typologieaanpak

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 24 juni 2021

Besluit:

Stand van zaken over de typologieaanpak - 33529-871

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 1 juli 2021.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 65. 
  Agendapunt:

Voortgang landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 22 juni 2021

Besluit:

Voortgang landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade - 32849-208

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 1 juli 2021.

 • 66. 
  Agendapunt:

Rapport 'In publieke handen; Nieuwe taken voor staatsdeelnemingen in de energietransities'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 24 juni 2021

Rapport 'In publieke handen; Nieuwe taken voor staatsdeelnemingen in de energietransities' - 32813-736

Besluit:

Volgcommissie(s):

Reeds betrokken bij technische briefing over Staatsdeelnemingen.

FIN

 • 67. 
  Agendapunt:

Voortgang afbouw gaswinning Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 25 juni 2021

Besluit:

Voortgang afbouw gaswinning Groningen - 33529-873

Reeds geagendeerd voor get commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 1 juli 2021.

 • 68. 
  Agendapunt:

Reactie op de opzet en ambities van het meerjaren versterkingsplan (MJVP)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2021

Reactie op de opzet en ambities van het meerjaren versterkingsplan (MJVP) -33529-872

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 1 juli 2021.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 70. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Voorstel van het lid Leijten (SP) om de petitie van MKB-Nederland over regeldruk en zwartboek bij een commissiedebat Regeldruk te betrekken

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 7 juli 2021

Voorstel van het lid Leijten (SP) om de petitie van MKB-Nederland over regeldruk en zwartboek bij een commissiedebat Regeldruk te betrekken -2021Z12995

Besluit:

De op 6 juli 2021 door MKB-Nederland aangeboden petitie over regeldruk en zwartboek zal bij een te zijner tijd te voeren commissiedebat Regeldruk worden betrokken.

 • 69. 
  Agendapunt:

BESLOTEN GEDEELTE

Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek Windpark Schiermonnikoog

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, R.D. Reinders - 1 juli 2021

Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek Windpark Schiermonnikoog -2021Z12343

Besluit:

Het voorstel wordt overgenomen, met dien verstande dat een genodigde aan blok 2 wordt toegevoegd.

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2020A06862

17


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.