JFVD Congres 2021 - Dag van de vrijheid

Met dank overgenomen van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) i, gepubliceerd op zondag 5 september 2021.

Zoals aangekondigd roepen we de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen op zondag 19 september 2021 tussen 10:30 en 12:00 in Scheveningen.

De agenda en de stukken zijn conform de statuten en het huishoudelijk reglement van JFVD op deze pagina te vinden.

Opmerkingen, vragen, stukken of amendementen kunnen tot en met 12 september ingediend worden door te mailen naar [email protected].

Agenda JFVD ALV 2021

  • Opening
  • Mededelingen en ingekomen stukken
  • Uitstel behandeling en vaststelling balans en rekening van baten en lasten 2020
  • Benoeming leden Commissie van Beroep en plaatsvervangend lid
  • Benoeming leden Auditcommissie
  • Benoeming bestuur 2021
  • Rondvraag