Besluitpunt "Afschrift van de kabinetsreactie op de aanvangseffectbeoordeling / (Inception / Impact / Assessment) van de herziening van de EU- / dierenwelzijnsregelgeving van de Europese Commissie"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 39
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

Volgcommissie(s):

EU

 

1.

Nederlandse dossiers