Besluitpunt "Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (deel 2)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 42
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

 

1.

Nederlandse dossiers