Besluitpunt "Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 43
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en

Visserijraad op 6 oktober 2021.

EU

Volgcommissie(s):

 

1.

Nederlandse dossiers