Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 9 september 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 9 september 2021
Document­datum 09-09-2021
Publicatie­datum 14-09-2021
Kenmerk R.P. Jansma 2021A03852 19
Commissie(s) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 9 september 2021

HERZIENE AGENDA: Nieuw tijdstip i.v.m. debat over de situatie in Afghanistan (was 11.15-12.15 uur)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

8, 60

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

47, 49

 

EU

i.v.m. agendapunt

31, 39, 41, 43, 53, 54, 55, 58, 64, 65, 66 67, 68

 

EZK

i.v.m. agendapunt

8, 27

 

I&W

i.v.m. agendapunt

8, 9, 18, 64, 73

 

OCW

i.v.m. agendapunt

46

 

RU

i.v.m. agendapunt

57

 

SZW

i.v.m. agendapunt

18

 

VWS

i.v.m. agendapunt

18

Activiteit:

Procedurevergadering

 

Datum:

woensdag 15 september 2021

 

Tijd:

10.15 - 11.15 uur

 

Openbaar/besloten:

openbaar

   

Onderwerp:    Procedurevergadering LNV

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, R.P. Jansma - 9 september 2021

Voorlopig overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV d.d. 15 september 2021 - 2021Z12047 Ter bespreking.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Uitnodigingen

Reactie Mts. Engwerda-Keurentjes n.a.v. commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel d.d. 10 juni 2021 en tevens verzoek om gesprek

Brief derden - Mts. Engwerda-Keurentjes te - 21 juni 2021 Reactie Mts. Engwerda-Keurentjes n.a.v. commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel d.d. 10 juni 2021 en tevens verzoek om gesprek -2021Z11765

Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van maatschap Engwerda-Keurentjes om in gesprek te gaan?

 
 • 4. 
  Agendapunt:

Uitnodiging Foodvalley NL voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Foodvalley NL te Wageningen - 31 mei 2021

Uitnodiging Foodvalley NL voor werkbezoek - 2021Z12596

Voorstel:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 5. 
  Agendapunt:

Aanbieding policy brief ’Naar een uitweg uit de stikstofcrisis' van PBL en aanbod technische briefing.

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 5 juli 2021

Aanbieding policy brief ’Naar een uitweg uit de stikstofcrisis' van PBL -2021Z12757

Voorstel:

Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van het Planbureau voor de Leefomgeving om een technische briefing te verzorgen over de policy brief?

 • 6. 
  Agendapunt:

Uitnodiging Boeren met Perspectief Coöperatief U.A. voor werkbezoek m.b.t. stikstofreductie

Zaak:

Brief derden - Boeren met Perspectief Coöperatief U.A. te Bodegraven - 7 juli 2021

Uitnodiging Boeren met Perspectief Coöperatief U.A. voor werkbezoek m.b.t. stikstofreductie - 2021Z13550

Voorstel:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 7. 
  Agendapunt:

Uitnodiging Aeres, namens regieteam Groenpact, voor werkbezoek aan Groenpact en groen onderwijs d.d. 15 oktober 2021

Zaak:

Brief derden - Aeres te Ede - 9 juli 2021

Uitnodiging Aeres, namens regieteam Groenpact, voor werkbezoek aan Groenpact en groen onderwijs d.d. 15 oktober 2021 - 2021Z13585

Voorstel:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 8. 
  Agendapunt:

Wet- en regelgeving

Geen agendapunten

Stukken van de minister van LNV

Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 juni 2021

Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen - 28973-244

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Stikstofproblematiek.

Volgcommissie(s):

BiZa, I&W, EZK

 • 9. 
  Agendapunt:

Vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.

Voorstel:

Noot:

Schouten - 9 juli 2021

Vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof - 35334-158

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Stikstofproblematiek.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 10. 
  Agendapunt:

Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 9 juli 2021

Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem - 35600-59

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd voeren commissiedebat Stikstofproblematiek.

 • 11. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de analyse van Drentse bodemmonsters door Stichting AgriFacts

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2021

Reactie op verzoek commissie over de analyse van Drentse bodemmonsters door Stichting AgriFacts (Staf) - 35334-162

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Stikstofproblematiek.

 • 12. 
  Agendapunt:

Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2021

Voortgang aanpak stikstofproblematiek - 35334-160

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Stikstofproblematiek.

 • 13. 
  Agendapunt:

Uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij ten behoeve van stikstofreductie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 juli 2021

Uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij ten behoeve van stikstofreductie - 35334-159

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Stikstofproblematiek.

 • 14. 
  Agendapunt:

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel

 

Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 31 augustus 2021

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds - 35334-164

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Stikstofproblematiek.

 • 15. 
  Agendapunt:

Maatregelen inzake slachthuis Gosschalk naar aanleiding van RTL-beelden

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 2 juli 2021

Maatregelen inzake slachthuis Gosschalk naar aanleiding van RTL-beelden -28286-1200

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het plenaire debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen.

 • 16. 
  Agendapunt:

Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 2 juli 2021

Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen - 28286-1201

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het plenaire debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen.

 • 17. 
  Agendapunt:

Hervatting slachtwerkzaamheden slachthuis Gosschalk

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 augustus 2021

Hervatting slachtwerkzaamheden slachthuis Gosschalk - 2021Z14692

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het plenaire debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen.

 • 18. 
  Agendapunt:

SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 5 en 6 juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 2 juli 2021

SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 5 en 6 juli 2021 - 27858552

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

Volgcommissie(s):

I&W, SZW, VWS

 • 19. 
  Agendapunt:

Intrekken ophokplicht pluimvee

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 juli 2021

Intrekken ophokplicht pluimvee - 28807-237

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

 • 20. 
  Agendapunt:

Stand van zaken antibioticumbeleid in de veehouderij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juli 2021

Stand van zaken antibioticumbeleid in de veehouderij - 29683-256

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

 • 21. 
  Agendapunt:

Stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juli 2021

Stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid - 28286-1207

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

 • 22. 
  Agendapunt:

Besmetting met HPAI in Heeten

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 augustus 2021

Besmetting met HPAI in Heeten - 28807-238

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

 • 23. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over stukken met betrekking tot overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 6 juli 2021

Reactie op verzoek commissie over de stukken die zijn gebruikt voor het overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied - 30862-113

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Natuur op 7 oktober 2021.

 • 24. 
  Agendapunt:

Voorwaarden beheersubsidie Kroondomein

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 september 2021

Voorwaarden beheersubsidie Kroondomein - 35570-I-16

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Natuur op 7 oktober 2021.

 • 25. 
  Agendapunt:

Start regeling ongedekte vaste kosten

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 6 juli 2021

Start regeling ongedekte vaste kosten - 35420-349

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

 • 26. 
  Agendapunt:

Stand van zaken van het Omschakelprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 juli 2021

Stand van zaken van het Omschakelprogramma - 35334-163

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

 • 27. 
  Agendapunt:

Vereffeningsverslag voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 6 september 2021

Vereffeningsverslag voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel - 33910-30

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 28. 
  Agendapunt:

Toezending toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 september 2021

Toezending toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds - 2021Z15020

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

 • 29. 
  Agendapunt:

Rekening en Verantwoording 2020 van het Bureau Beheer Landbouwgronden

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 augustus 2021

Rekening en Verantwoording 2020 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) - 25268-201

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

 • 30. 
  Agendapunt:

Invulling Economisch Herstelfonds binnen de plattelandsontwikkeling en voortgang Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 juli 2021

Invulling Economisch Herstelfonds binnen de plattelandsontwikkeling en voortgang GLB-NSP - 28625-293

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Nationaal Strategisch Plan op 30 september 2021.

 • 31. 
  Agendapunt:

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2021

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021 - 21501-32-1330

Voorstel:

Het verslag is reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 30 augustus 2021.

Voorstel:

De bijgevoegde 'Analyse van de landbouw en het landelijk gebied in

Nederland: een SWOT-analyse' agenderen voor het commissiedebat Nationaal Strategisch Plan op 30 september 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 32. 
  Agendapunt:

Rapport effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 juli 2021

Rapport effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030 - 32627-35

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel op 4 november 2021.

 • 33. 
  Agendapunt:

Rapport Wageningen Economic Research over een 'reële beprijzing van vlees'

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 juli 2021

Rapport Wageningen Economic Research over een 'reële beprijzing van vlees'

 • 31532-266

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw, klimaat en

voedsel op 4 november 2021.

 
 • 34. 
  Agendapunt:

Stand van zaken en vervolg analyse amendement artikel 2.1 Wet dieren

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 juli 2021

Stand van zaken en vervolg analyse amendement artikel 2.1 Wet dieren -28286-1208

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierenwelzijn.

 • 35. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake handelsverbod voor honden die niet in Nederland gefokt mogen worden

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juli 2021

Reactie op verzoek commissie inzake handelsverbod voor honden die niet in Nederland gefokt mogen worden - 28286-1209

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierenwelzijn.

 • 36. 
  Agendapunt:

Dierenwelzijn en hitte

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 juli 2021

Dierenwelzijn en hitte - 28286-1210

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierenwelzijn.

 • 37. 
  Agendapunt:

Stand van zaken van een aantal wijzigingen van het Besluit houders van dieren

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 augustus 2021

Stand van zaken van een aantal wijzigingen van het Besluit houders van dieren - 28286-1212

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierenwelzijn.

 • 38. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over het uitblijven van maatregelen tegen hittestress bij dieren

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 1 september 2021

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over het uitblijven van maatregelen tegen hittestress

Voorstel:

Noot:

bij dieren - 28286-1213

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

 • 39. 
  Agendapunt:

Afschrift van de kabinetsreactie op de aanvangseffectbeoordeling (Inception Impact Assessment) van de herziening van de EU-dierenwelzijnsregelgeving van de Europese Commissie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 augustus 2021

Afschrift van de kabinetsreactie op de aanvangseffectbeoordeling (Inception Impact Assessment) van de herziening van de EU-dierenwelzijnsregelgeving van de Europese Commissie - 21501-32-1335

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

Volgcommissie(s):

EU

 • 40. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 juli 2021

Antwoorden op vragen commissie over uitkomst GLB-triloog-onderhandelingen (Kamerstuk 28625-291) - 28625-292

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

 • 41. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (deel 1)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2021

Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 - 21501-32-1332

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

Volgcommissie(s):

EU

 • 42. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (deel 2)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 augustus 2021

Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (resterende vragen) (Kamerstuk 21501-321331) - 21501-32-1337

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

 • 43. 
  Agendapunt:

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 augustus 2021

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV - 22112-3168

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 44. 
  Agendapunt:

Reactie op reactie verzoek commissie over het speciale verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over "Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het klimaat - Goed voor de helft van de klimaatuitgaven van de EU, maar emissies van landbouwbedrijven nemen niet af"

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 augustus 2021

Reactie op reactie verzoek commissie over het speciale verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over "Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het klimaat - Goed voor de helft van de klimaatuitgaven van de EU, maar emissies van landbouwbedrijven nemen niet af" - 28625-295

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.

 • 45. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021 (deel I)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021 (deel I) - 2021Z14938

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

 • 46. 
  Agendapunt:

Het vervolg in 2021-2023 van het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juli 2021

Het vervolg in 2021-2023 van het programma Transitie Proefdiervrije

Innovatie (TPI) - 32336-121

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierproeven.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 47. 
  Agendapunt:

Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 2 september 2021

Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur - 2021Z14851

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

 • • 
  Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel om, mede gelet op hetgeen de minister schrijft over de mogelijkheid tot het meegeven van suggesties t.b.v. het actieprogramma, een schriftelijk overleg 'Digitalisering op LNV-terrein' te voeren met als inbrengdatum 14 oktober 2021 om 12.00 uur.
 • • 
  Indien daartoe besloten wordt zal er ten behoeve van dat overleg een stafnotitie van de commissiestaven LNV en DiZa worden opgesteld.

Volgcommissie(s):

DiZa

 • 48. 
  Agendapunt:

Verzending zienswijzen Raad voor Dierenaangelegenheden met kabinetsreactie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 augustus 2021

Verzending zienswijzen Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) met kabinetsreactie - 28286-1211

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor zover het het rapport 'Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw' betreft te agenderen voor het commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel op 4 november 2021.

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor zover het het rapport 'Digitalisering van de veehouderij' betreft te agenderen voor het schriftelijk overleg 'Digitalisering op LNV-terrein' op 14 oktober 2021 om 12.00 uur.

 • 49. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het gebruik van big data in de landbouw, tuinbouw en visserij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 augustus 2021

Beantwoording vragen commissie over het gebruik van big data in de landbouw, tuinbouw en visserij - 2021Z14267

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te betrekken bij de verdere behandeling van het Kennisthema 'Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij'.

Volgcommissie(s):

DiZa

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 9 september 2021

Stafnotitie - Kennisthema Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij -2021Z15168

Voorstel:

Ter bespreking: Wenst u aanvullende activiteiten te ontplooien op het kennisthema Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij? Zo ja, wie zijn bereid plaats te nemen in de voorbereidingsgroep? Zo nee, wenst u dit kennisthema hierbij af te sluiten?

 • 50. 
  Agendapunt:

Openstaande moties en toezeggingen n.a.v. het tweeminutendebat voortgang verbeteren slachtsysteem

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 september 2021

Openstaande moties en toezeggingen n.a.v. het tweeminutendebat voortgang verbeteren slachtsysteem - 2021Z14964

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het

 

voorstel deze te agenderen voor het plenaire debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen.

 • 51. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Evaluatierapporten wettelijke onderzoekstaken op het gebied van Genetische Bronnen, Voedselveiligheid en Besmettelijke Dierziekten

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatierapporten WOT Genetische Bronnen, WOT Voedselveiligheid en WOT Besmettelijke Dierziekten (Kamerstuk 27428-379) - 2021Z15065

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

 • 52. 
  Agendapunt:

Stukken van andere bewindspersonen

Rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier"

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 6 juli 2021

Rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier" - 25295-1357

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

 • • 
  Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.
 • • 
  De commissie VWS heeft in de procedurevergadering van 8 september 2021 besloten de commissie LNV te verzoeken de behandeling over te nemen.
 • 53. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling Strategische richtsnoeren EU-aquacultuur

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 9 juli 2021 Fiche: Mededeling Strategische richtsnoeren EU-aquacultuur - 22112-3165

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 54. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling End the Cage Age

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 3 september 2021

Fiche: Mededeling End the Cage Age - 2021Z14958

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 55. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling langetermijnvisie plattelandsgebieden EU

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 3 september 2021

Voorstel:

Noot:

Fiche: Mededeling langetermijnvisie plattelandsgebieden EU - 2021Z14957

Ter bespreking.

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en

Visserijraad op 6 oktober 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 56. 
  Agendapunt:

Overige stukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

Zaak:

Brief regering - Tweede Kamerlid, L. Bromet (GroenLinks) - 9 september 2021 Antwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (Kamerstuk 35742-2) - 2021Z15246

Voorstel:

Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota op 27 september 2021.

 • 57. 
  Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 29 juli 2021

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies - 2021Z14053

Voorstel:

De inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2022 vaststellen op 4 oktober 2021 en de minister van LNV verzoeken de beantwoording uiterlijk 1 november 2021 aan de Kamer te sturen.

Noot:

 • • 
  De plenaire behandeling van de begroting van LNV is voorzien in week 48 (van dinsdag 30 november t/m donderdag 2 december 2021).
 • • 
  De Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) organiseert rondom Prinsjesdag twee workshops over begrotingen en het amenderen ervan. Geïnteresseerde leden én fractiemedewerkers kunnen zich opgeven via Plein2.

Voorstel:

Ter bespreking is of de commissie behoefte heeft aan een wetgevingsoverleg. Daarvoor bestaan twee opties: 1. In de vorm van een begrotingsonderzoek; 2. een wetgevingsoverleg over een deel van de begroting.

Voorstel:

Ter bespreking is of de commissie één of twee rapporteurs wenst te benoemen die namens de commissie de kwaliteit van de begrotingsvoorstellen beoordelen en één of enkele focusonderwerpen aan deze rapporteurs wenst mee te geven.

Voorstel:

Ter bespreking is of de commissie een technische briefing over de Strategische Evaluatieagenda (SEA) wenst te organiseren.

Voorstel:

Na publicatie van de brief van de Algemene Rekenkamer over de ontwerpbegroting LNV afwegen of behoefte is aan een technische briefing.

Volgcommissie:

RU

 • 58. 
  Agendapunt:

Brief van de Europese Commissie over de EC study assessing the cumulative impact of the F2F and biodiversity strategies [COM(2020)381 i and COM(2020)380 i]

Zaak:

Brief Europese Commissie - Organisatie, Europese Commissie - 4 augustus 2021

Brief van de Europese Commissie over de EC study assessing the cumulative impact of the F2F and biodiversity strategies [COM(2020)381 i and COM(2020)380 i] - 2021Z14207

Voorstel:

Ter bespreking: Wenst de commissie een gesprek met Eurocommissaris Wojciechowski te voeren over de studie 'Modelling environmental and climate

Noot:

ambition in the agricultural sector with the CAPRI model'?

Eerder heeft de commissie LNV middels een politiek dialoog verzocht om de publicatie van deze studie naar aanleiding van een rapport van FarmEurope.

Volgcommissie(s):

EU

 • 59. 
  Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.P. Jansma - 9 september 2021

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen LNV d.d. 9 september 2021 -2021Z12048

Voorstel:

Noot:

Besluiten conform voorstellen op de lijst.

 • • 
  Voor de herziening van de LULUCF-verordening (COM(2021)554 i), onderdeel van het "Fit for 55"- pakket, wordt voorgesteld de kabinetsappreciatie af te wachten en dit vervolgens te agenderen voor het eerstvolgende commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad.
 • • 
  Voor de mededeling over de langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU (COM(2021)345) wordt voorgesteld dit te betrekken bij het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.
 • • 
  Voor de mededeling over de EU-bosstrategie voor 2030 (COM(2021)572) wordt voorgesteld het BNC-fiche af te wachten en dit na ontvangst te agenderen voor het eerstvolgende commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad.

Volgcommissie(s):

EU

 • 60. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota ’Groen in de stad' van de leden Bromet en Boswijk

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 3 september 2021

Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota 'Groen in de stad' van de leden Bromet en Boswijk - 2021Z14909

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Instemmen met de voorgestelde spreektijden.

BiZa

 • 61. 
  Agendapunt:

Overzicht commissiedebatten

Voorstel:

Wenst u naast de vier nieuw ingeplande commissiedebatten nog andere ongeplande commissiedebatten in te plannen?

Voorstel

De brief op de agenda van het nog te plannen commissiedebat Regiodeals betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV voor het jaar 2022 en het commissiedebat Regiodeals annuleren.

Noot:

Geplande commissiedebatten

wo 15-09-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Mestbeleid do 16-09-2021 15.00 - 17.00 Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord do 30-09-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)*

wo 06-10-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 oktober

do 07-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Natuur*

do 04-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel* wo 10-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 november

wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)*

wo 08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 december

 • Nieuw ingeplande commissiedebatten n.a.v. besluitvorming tijdens de procedurevergadering van 30 juni 2021

Ongeplande commissiedebatten

 • 62. 
  Agendapunt:    Overzicht plenaire en dertigledendebatten

Noot:    Debatten

 • • 
  Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • • 
  Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
 • • 
  Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
 • • 
  Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
 • • 
  Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)

Dertigledendebatten

 • • 
  Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
 • • 
  Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (aangevraagd door het lid Van Meijeren op 7 september 2021) (ministerpresident, minister LNV)
 • 63. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 juli 2021

Jaarlijkse rapportages mestbeleid - 33037-398

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

 
 • 64. 
  Agendapunt:

Brieven mestdossier waarover de Kamer op voorstel van de commissie LNV op 7 juli jl. heeft besloten deze van de lijst van controversiële brieven/onderwerpen af te halen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 november 2020

Rapport Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (20162019) en trend (1992-2019) - 33037-378

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

Volgcommissie(s):

I&W

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 november 2020

Diverse adviezen Commissie Deskundigen Meststoffenwet - 33037-379

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 november 2020

Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem - 33037-380

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 december 2020

Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem en invoering rVDM (systeem realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest) - 33037-381

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 april 2021

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Mest van 4 november 2020, inzake opgave en voortgang zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037393

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

Volgcommissie(s):

I&W

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 april 2021

Voortgang diverse mestonderwerpen - 33037-394

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 april 2021

Routekaart Toekomstig Mestbeleid - 33037-395

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 11 februari 2021

Informatie over enkele onderwerpen m.b.t. mestbeleid - 33037-396

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

 • 65. 
  Agendapunt:

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 juli 2021

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 - 2150132-1331

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 13 juli 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 66. 
  Agendapunt:

Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 13-15 juni 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 juli 2021

Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 13-15 juni 2021 - 21501-32 1329

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 30 augustus 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 67. 
  Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 augustus 2021

Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021 - 21501-32-1336

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 30 augustus 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 68. 
  Agendapunt:

Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 augustus 2021

Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2021 - 21501-32-1334

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 30 augustus 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 69. 
  Agendapunt:

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Tweede kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 augustus 2021

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Tweede kwartaal 2021 -2021Z14451

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

 • 70. 
  Agendapunt:

Uitstel uitrijdperiode dierlijke mest

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 1 september 2021

Uitstel uitrijdperiode dierlijke mest - 2021Z14777

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

 • 71. 
  Agendapunt:

Maatregelen versterken toezicht op transportwaardigheid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 september 2021

Maatregelen versterken toezicht op transportwaardigheid - 2021Z14966

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Het niet-handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen op 9 september 2021.

 • 72. 
  Agendapunt:

Voortgang 2Solve

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 september 2021

Voortgang 2Solve - 2021Z14965

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Het niet-handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen op 9 september 2021.

 • 73. 
  Agendapunt:

Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, aankondiging publieke consultatie en stand van zaken derogatie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 6 september 2021

Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, aankondiging publieke consultatie en stand van zaken derogatie - 33037-399

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 74. 
  Agendapunt:

Geen verlenging uitrijdperiode vaste mest vanwege neerslag in regio Zuid-Limburg 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 september 2021

Geen verlenging uitrijdperiode vaste mest vanwege neerslag in regio Zuid-Limburg 2021 - 2021Z15069

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

 • 75. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek van het lid Tjeerd de Groot (D66) om de commissiestaf een vergelijkend overzicht te laten maken van diverse adviezen en rapporten inzake stikstof

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. (Tjeerd) de Groot (D66) - 9 september 2021

Verzoek van het lid De Groot (D66) aan de commissiestaf om een vergelijkend overzicht te maken van diverse adviezen en rapporten inzake stikstof -2021Z15213

Voorstel:

Ter bespreking.

BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

R.P. Jansma 2021A03852

19


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.