Besluitpunt "Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 2021a
 

Zaak:

 

Voorstel:

Het verslag is reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en

Visserijraad met als inbrengdatum 30 augustus 2021.

 

1.

Nederlandse dossiers