Besluitpunt "Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 2021b
 

Zaak:

 

Voorstel:

De bijgevoegde 'Analyse van de landbouw en het landelijk gebied in

Nederland: een

SWOT-analyse' agenderen voor het commissiedebat Nationaal

Strategisch Plan op 30 september 2021.

EU

Volgcommissie(s):

 

1.

Nederlandse dossiers