COM(2021)637 EU
Standpunt EU over de vaststelling van de reglementen van orde van twee Speciale Comités die zijn ingesteld bij de economische partnerschapsovereenkomst met de SADC-EPO-staten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Speciaal Comité voor douane en handelsbevordering en in het Speciaal Comité voor geografische aanduidingen en handel in wijn en gedistilleerde dranken, die zijn ingesteld bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van respectievelijk het reglement van orde van het Speciaal Comité voor douane en handelsbevordering en het reglement van orde van het Speciaal Comité voor geografische aanduidingen en handel in wijn en gedistilleerde dranken

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Special Committee on Customs and Trade Facilitation and in the Special Committee on Geographical Indications and Trade in Wines and Spirits established by the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Special Committee on Customs and Trade Facilitation and of the Rules of Procedure of the Special Committee on Geographical Indications and Trade in Wines and Spirits, respectively
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2021)637 NLEN
Extra COM-nummers COM(2021)637
Procedurenummer i 2021/0330(NLE)
Celex-nummer i 52021PC0637

2.

Key dates

Document 20-10-2021
Online publicatie 20-10-2021
Besluit 04-04-2022; Besluit 2022/568
Bekendmaking in Publicatieblad i 01-12--1; OJ L 109, p. 52–57

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.