Betere bescherming voor LHBTI-ers en mensen met een handicap.

Met dank overgenomen van H.E. (Habtamu) de Hoop i, gepubliceerd op donderdag 9 december 2021.

Het was een mijlpaal voor Nederland: op 1 april 2001 werd het eerste homohuwelijk wereldwijd gesloten door PvdA-burgemeester Job Cohen.

Nu, twintig jaar later, staan de LHBTI-rechten in Nederland onder druk. Ons land staat inmiddels op plaats 12 in de ranglijst van Europese landen die LHBTI-rechten goed geborgd hebben. Ook mensen met een handicap ervaren discriminatie en uitsluiting op basis van hun beperking.

Ik pleit ervoor om de discriminatiegronden 'handicap' en 'seksuele gerichtheid' toe te voegen aan Artikel 1 van de Grondwet

Dat moet veranderen. Daarom pleit ik er samen met Alexander Hammelburg (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) voor om de discriminatiegronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ toe te voegen aan Artikel 1 van de Grondwet.

Vandaag wordt deze grondwetswijziging voor de tweede keer behandeld in de Tweede Kamer. De grondwet pas je namelijk niet zomaar aan; daar moet, anders dan bij een normale wet, twee keer over gedebatteerd en gestemd worden. In zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Het is daarmee een wet van de lange adem, maar dat hebben wij er voor over.

Ik Nederland moet je vrij jezelf kunnen zijn, ongeacht op wie je verliefd wordt of de beperking die je hebt.

In Nederland moet je namelijk vrij jezelf kunnen zijn, ongeacht op wie je verliefd wordt of de beperking die je hebt. Het wordt tijd dat dat nu eindelijk in de Grondwet verankerd wordt en wij als politiek laten zien dat discriminatie tegen LHBTI-ers en mensen met een handicap echt onacceptabel is.