Een eerlijker en socialer land met een progressieve vermogensbelasting.

Met dank overgenomen van H. (Henk) Nijboer i, gepubliceerd op woensdag 2 februari 2022.

1.

De ongelijkheid in ons land wordt steeds groter.

Je ziet het om je heen. Pandjesbazen die slapend rijk worden, terwijl huurders door een steeds hogere huur amper rond kunnen komen. Miljardairs die elk jaar nog rijker worden, waardoor de vermogensongelijkheid toeneemt. Deze coalitie doet niets aan deze groeiende onbalans. Integendeel. En onlangs oordeelde de Hoge Raad dat de huidige wijze waarop belasting op vermogens wordt geheven niet is toegestaan. Daarom kom ik samen met GroenLinks, SP, PvdD en Volt met een initiatiefwetsvoorstel voor een progressieve vermogensbelasting.

Samen met GroenLinks, SP, PvdD en Volt heb ik een plan voor een progressieve vermogensbelasting.

De vermogensongelijkheid behoort in ons land tot één van de hoogste ter wereld. En dat is een groot probleem. Mensen die al veel hebben, worden steeds rijker. En kopen daarmee macht en invloed, in de media en politiek. Mensen die weinig hebben werken hard, maar zien de kloof steeds groter worden. Ongelijkheid heeft bovendien grote gevolgen voor de kansen van kinderen. Ongelijkheid leidt tot en toename van stress. Tot minder mogelijkheden op tal van terreinen: gezondheid, werk, onderwijs en woonomstandigheden. We mogen deze uitkomsten niet accepteren. Daarom willen we grote vermogens eerlijk belasten.

Met onze initiatiefwet stellen we een eerlijke en progressieve vermogensbelasting voor. Daarbij gaan vermogens vanaf 100.000 euro (of 200.000 euro voor paren) belasting betalen. Van 1 procent tot 500.000 euro oplopend tot 5 procent voor vermogens boven 5 miljoen euro. Daarmee worden gewone spaarders ontzien, terwijl mensen met een fors vermogen juist meer gaan bijdragen.

Het belastingstelsel wordt socialer, we verkleinen de ongelijkheid en grote vermogens leveren een eerlijke bijdrage.

Met onze vermogensbelasting wordt het belastingstelsel socialer. We verkleinen de ongelijkheid en vragen van grote vermogens een eerlijke bijdrage. Zo houden we onze sociale voorzieningen in stand. Het kabinet doet het niet, dus nemen we het heft nu in eigen hand. Lees hier meer over onze plannen.