Reactie op de nieuwe Pensioenwet

Met dank overgenomen van H. (Henk) Nijboer i, gepubliceerd op woensdag 30 maart 2022.

Vandaag ontvangt de kamer de Wet Toekomst Pensioenen.

De PvdA en GroenLinks vinden dat je na jarenlang hard werken recht hebt op een goed pensioen. Helaas is dat lang niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Flexwerkers en zelfstandigen bouwen nu geen of nauwelijks pensioen op. Dat wordt met dit wetsvoorstel nog steeds niet geregeld.Het doel van het nieuwe pensioencontract is een welvaartsvast pensioen. De PvdA en GroenLinks willen dat de lusten en de lasten van een nieuw pensioencontract eerlijk worden gedeeld. Met voldoende solidariteit tussen generaties. Dat is waar de PvdA en GroenLinks deze nieuwe wet en onderliggende regelgeving op toetsten. Iedere generatie moet kunnen meeprofiteren van een nieuw contract.

Na jarenlang hard werken heb je recht op een goed pensioen.

Op aandringen van PvdA en GroenLinks kunnen pensioenfondsen, door minder strenge rekenregels eerder indexeren. Pensioenfondsen hoeven zich hierdoor niet meer arm te rekenen. Dat is belangrijk voor al die gepensioneerden die hun inkomen al jarenlang stil zien staan.

Verpleegkundigen, politieagenten, schoonmakers en anderen met een zwaar beroep moeten eerder kunnen stoppen met werken. In het Pensioenakkoord zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt, maar hier komt nog te weinig van terecht. Het kabinet moet deze groep direct financieel ondersteunen, zodat ook zij een onbezorgde oude dag kunnen hebben.

Op aandringen van PvdA en GroenLinks kunnen pensioenfondsen eerder indexeren.

Tot slot vinden de PvdA en GroenLinks dat de verhouding tussen het AOW en het aanvullend pensioen niet goed is. Zeker nu een steeds grotere groep geen of bijna geen pensioen opbouwt. Daarom willen de PvdA en GroenLinks de AOW fors verhogen door de AOW mee te verhogen met de geplande verhoging van het minimumloon. Dat is nog belangrijker nu de kosten voor boodschappen en energie de pan uit rijzen.