Europa Vandaag: De pandemie neemt af, de zorgen over de toekomst nog niet

dinsdag 29 maart 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Een persoon wordt gevaccineerd

De pandemie neemt af, de zorgen over de toekomst nog niet

Nu de coronadruk op de zorg lijkt af te nemen en de ziekenhuizen meer ruimte krijgen voor andere patiënten, bespreekt de Raad Volksgezondheid i de toekomstige uitdagingen. Het gaat dan om vaccinsolidariteit, donaties aan COVAX en de EU-respons op toekomstige uitbraken van zeldzame ziekten.

Ook komen de Europese zorgen over de medische en humanitaire situatie in Oekraïne, en de mensen die daar vandaan komen, aan bod. Daarbij zal het ook gaan over de gevolgen voor de gezondheidszorg in lidstaten die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen.


 
eurobiljetten

Wie is de baas over het Europese geld?

De plenaire vergadering duurt slechts vijf minuten maar de commissies van de Eerste Kamer behandelen enkele belangrijke Europese onderwerpen. Zo passeren de Europese voorstellen ter wijziging van het Eigenmiddelenbesluit de revue, net als de herziening van het MFK 2021-2027.

Het gaat daarbij om een aanpassing van het plafond voor uitgaven van de Europese Unie. De EU wil namelijk een Sociaal Klimaatfonds oprichten waaruit minder welvarende lidstaten geld kunnen krijgen om burgers te ondersteunen bij verduurzaming.

Ook de brieven van de Europese Commissie i over het Fit for 55-pakket worden besproken.


 
Shirt Oekraïne in Europees Parlement
Bron: The Council of the European Union

Parlementaire samenwerking op weg naar Europese integratie?

De Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken spreekt -digitaal- met de Commissie voor Integratie van Oekraïne in de EU én met de commissie Buitenlandse Zaken en Interparlementaire Samenwerking van het Oekraïense parlement, Verkhovna Rada.


En verder...

Spreekt de Eerste Kamercommissie Immigratie en Asiel over het Europees migratie- en asielpact en de activering van tijdelijke bescherming voor ontheemden uit Oekraïne.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

29 maart, 10:00

Raad van de EU (commissie Volksgezondheid)

Toekomstige uitdagingen na corona

29 maart, 14:30

Eerste Kamer

(commissie EUZA)

Eigenmiddelenbesluit, MFK 2021-2027, Fit for 55

29 maart, 16:00

Eerste Kamer

(commissie I&A)

Migratie- en asielpact

29 maart, 16:30

Tweede Kamer

(commissie Buitenlandse Zaken)