COM(2022)250 EU
Gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2022 om het overschot van het begrotingsjaar 2021 erin op te nemen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 2 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2022 OM HET OVERSCHOT VAN HET BEGROTINGSJAAR 2021 ERIN OP TE NEMEN

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2022 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2021
 
Rechtsinstrument Werkdocument Europese Commissie
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2022)250 EN
Extra COM-nummers COM(2022)250
Procedurenummer i 2022/0119(BUD)
Celex-nummer i 52022DC0250

2.

Key dates

Document 12-04-2022
Online publicatie 13-04-2022
Besluit 13-09-2022; 32022B1957
Bekendmaking in Publicatieblad i 27-10-2022; PB L 278 p. 1-18

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.