Eerste Kamer stelt tijdelijke commissie actualisering reglement van orde in

woensdag 20 april 2022, 10:31

DEN HAAG (PDC i) - Een tijdelijke commissie gaat actualisering van het reglement van orde van de Eerste Kamer voorbereiden. De commissie is gisteren ingesteld.

De taakopdracht van de commissie is het uitvoeren van een analyse van het thans geldende Reglement van Orde en het doen van aanbevelingen en concrete voorstellen voor de actualisering daarvan.

De commissie telt acht leden. Voorzitter van de commissie is SP-lid Arda Gerkens i.

Bron: verslag plenaire vergadering EK, 19 april