36082 NL - wetsvoorstel
Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 mei 2022 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijkgraaf i.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit in verband met de suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en het Nationaal Programma Onderwijs.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

2.

Documenten

(9 stuks)

2 20 april 2022, voorstel van wet, nr. 1     KST360821
Voorstel van wet
 
2 20 april 2022, memorie van toelichting, nr. 2     KST360822
Memorie van toelichting
 
2 3 juni 2022, verslag, nr. 3     KST360823
Verslag (blanco)
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.