Besluitpunt "Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 15
 

Zaak:

 

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 juni 2022

om 10.00 uur.

Brieven van minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs