Besluitpunt "Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda / OJCS-Raad 4 en 5 april (cultuur/AV en onderwijs)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 28
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor eerstvolgende schriftelijk overleg (informele) OJCS Raad.

Brieven van adviesraden en andere bewindspersonen

 

1.

Nederlandse dossiers