Besluitpunt "Brief van de leden De Hoop en Van der Molen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 32
 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Planning van werkzaamheden

 

1.

Nederlandse dossiers