COM(2022)306 EU
Allocation of funds from European Development Funds for financing actions addressing the food security crisis and economic shock in African, Caribbean and Pacific countries

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 10th and 11th European Development Funds for the purpose of financing actions addressing the food security crisis and economic shock in African, Caribbean and Pacific (ACP) countries following Russia's war of aggression against Ukraine

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 10th and 11th European Development Funds for the purpose of financing actions addressing the food security crisis and economic shock in African, Caribbean and Pacific (ACP) countries following Russia's war of aggression against Ukraine
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2022)306
Extra COM-nummers COM(2022)306
Procedurenummer i 2022/0198(NLE)

2.

Key dates

Document 21-06-2022
Online publicatie 21-06-2022

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.