Tijdelijke commissie Corona (TCC)

De tijdelijke commissie Corona werd op 28 juni 2022 door de Tweede Kamer ingesteld. Deze commissie heeft als opdracht de parlementaire enquête i voor te bereiden met betrekking tot de gebeurtenissen tijdens de coronacrisis. Er moeten lessen worden getrokken, om zo beter voorbereid te zijn op een eventuele volgende gezondheidscrisis. Voor de voorbereiding is een half jaar gepland.

Belangrijke onderzoeksthema’s zijn de informatievoorziening aan de Kamer, de verhouding tussen Kamer en kabinet, de inrichting van de crisisorganisatie, de rol van de Tweede Kamer, de omgang met grondrechten en de juridische basis voor de getroffen maatregelen. In het onderzoek zou aandacht moeten zijn voor zowel meerderheidsbesluitvorming in de Kamer als voor de uiteenlopende standpunten in het debat.

De parlementaire enquête Corona i komt er, nadat hierover in november 2021 een motie-Aukje de Vries werd aangenomen.

Ondervoorzitter is M.L.J. (Mariëlle) Paul. Griffier is dhr. S. Weeber.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
2Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
3Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanGroep-Van Haga
4fvd_houwelingen_vanHouwelingen, Dr. P. vanFVD
5Foto V. (Vicky)  MaeijerMaeijer MA, V.PVV
6Website CDA.nlOmtzigt, Dr. P.H.Lid-Omtzigt
7Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
8Mariëlle PaulPaul, Drs. M.L.J.VVD
9Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Dr. N.J.F.JA21