Besluitpunt "Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere / Kamercommissie dan Rijksuitgaven"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 5C
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter informatie.

Noot:

  • Voortouwcommissie: BZK
  • De commissie BZK heeft in haar procedurevergadering van 29 juni 2022

besloten om de minister van Binnenlandse Zaken te verzoeken om een uitgebreidere kabinetsreactie op het rapport van de Algemene

Rekenkamer voor 1 september 2022.

 

1.

Nederlandse dossiers