Besluitpunt "Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere / Kamercommissie dan Rijksuitgaven"

commissie Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 6A
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter informatie.

Noot:

Voortouwcommissie: BZK

Procedurevergadering d.d. 7 juli 2022

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 15 september 2022.

 

1.

Nederlandse dossiers