Europa Vandaag: puntjes op de euro voor Kroatië?

dinsdag 12 juli 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Michel voor vlaggen EU en Canada
Bron: The Council of the European Union

CETA

De Eerste Kamer behandelt de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA). In CETA worden zowel de handel in goederen, diensten en investeringen, als afspraken rondom standaarden gelijkgetrokken tussen de EU i en Canada. Hierdoor krijgen Canadese bedrijven dezelfde rechten om in de EU te opereren als Europese bedrijven. Hetzelfde geldt dan ook voor Europese bedrijven in Canada.

Het verdrag stuitte op verzet vanuit de maatschappij vanwege de investeringsbescherming door de invoering van het Investment Court System (ICS). Het ICS zorgt ervoor dat investeerders, wanneer er een geschil is met een staat, deze de staat kunnen aanklagen. Dit gebeurt dan via een vast hof waarbij de leden aangewezen worden door de lidstaten. Ook is het door de instelling van dit hof mogelijk om in hoger beroep te gaan als een van de twee partijen het niet eens is met een uitspraak.


 
Charles MICHEL en Andrej PLENKOVIC
Bron: The Council of the European Union

Puntjes op de Euro

De Raad Economische en Financiële Zaken zal naar verwachting de laatste drie wetgevingsbesluiten aannemen waardoor Kroatië op 1 januari 2023 de euro als munteenheid kan invoeren. Kroatië zou dan het 20ste land in de eurzone worden.

Verder heeft de Raad het over de stand van zaken van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Voor de fondsen in deze faciliteit heeft Nederland afgelopen vrijdag als laatste zijn plan voor aangekondigd. Nederland maakt aanspraak op 4,7 miljard euro uit dit fonds, maar diende een plan van 5,2 miljard in zodat er nog ruimte blijft om voorstellen uit te onderhandelen.

 

En verder...

Is er een bijeenkomst van de Raad Milieu en vergadert de EP commissie Pegasus over Israel en spionagesoftware.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

11 - 12 juli

Informele bijeenkomst ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

Hebben het over de compatibiliteit van informatiesystemen binnen de EU, problemen rondom migratie en het tegengaan van kindermisbruik.

12 juli

EP commissie PEGA

Vergadering over Israël en spionagesoftware.

12 juli

Eerste Kamer

Stemming over CETA.

12 juli

Raad Economische en Financiële Zaken

Stemming over de laatste 3 vereiste wetgevingsbesluiten voor toetreding tot de eurozone voor Kroatië.

12 - 14 juli

Informele bijeenkomst ministers van Milieu

Hebben het over biodiversiteit, en de effecten van de oorlog in Oekraïne op het milieu. Ook de aanpassing aan klimaatverandering en de COP27 komt aan bod.