JOIN(2020)20 EU
Beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen en misbruik van de mensenrechten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen en misbruik van de mensenrechten

officiële Engelstalige titel

Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i JOIN(2020)20 NLEN
Extra COM-nummers JOIN(2020)20
Procedurenummer i 2020/0305(NLE)
Celex-nummer i 52020JC0020

2.

Key dates

Document 19-10-2020
Online publicatie 19-10-2020
Besluit 07-12-2020

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context en de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.