COM(2022)566 EU
Standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling met Centraal-Afrika

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds,

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the Interim Agreement in view of an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part as regards the establishment of the EPA Subcommittee on Agriculture and Rural Development
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)566 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)566
Procedurenummer i 2022/0352(NLE)
Celex-nummer i 52022PC0566

2.

Key dates

Document 31-10-2022
Online publicatie 31-10-2022
Besluit 17-01-2023; Besluit 2023/151
Bekendmaking in Publicatieblad i 23-01-2023; PB L 20 p. 41-44

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.