Raad en Parlement akkoord over EU begroting 2023

dinsdag 15 november 2022, 11:50

DEN HAAG (PDC i) - Het Europees Parlement i en de Europese Raad i hebben een akkoord bereikt over de begroting van 2023. Op 14 november, net voor de gestelde deadline, sloten ze een deal over een budget van €186.6 miljard. Dat is een stijging van 1.1% ten opzichte van de begroting van 2022.

Het bedrag ligt ruim een miljard boven het oorspronkelijk voorgestelde bedrag van de Europese Commissie i en €0.7 miljard onder het bedrag dat het Europees Parlement had verzocht. De Europese lidstaten zaten €2.7 miljard onder het uiteindelijk vastgestelde bedrag.

In de begroting is rekening gehouden met de gevolgen van de oorlog in Oekraine en het economisch herstel na de coronacrisis door banen te creeeren en te beschermen. Ook moet de begroting investeringen bevorderen voor een groener, digitaler en een veerkrachtig Europa.

Voor de goedkeuring van de begroting is een gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad vereist, na een akkoord met het Europees Parlement. Het Parlement en de Raad hebben nu veertien dagen de tijd om de begroting formeel goed te keuren.

Bron: Europese Raad, Europese Commissie