Wereldwijde klimaatprimeur

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Chahim i, gepubliceerd op dinsdag 13 december 2022.

Door Mohammed Chahim op 13 december 2022 Delen

In de vroege ochtend bereikte het Europees Parlement een voorlopig akkoord op een van de belangrijkste klimaatmaatregelen uit de Green Deal. Een CO2-heffing aan de Europese grens voor niet-Europese bedrijven die in de EU hun producten willen verkopen. In goed Brussels jargon: Carbon Border Adjustment Mechanism, oftewel CBAM.

Dit is een wereldwijde primeur. CBAM is het enige instrument dat we hebben om industrie wereldwijd te stimuleren groener te produceren. Met deze richtlijn gaat de vervuiler echt betalen, en geven we een duwtje in de rug aan de rest van de wereld om hetzelfde te doen.

Onze markt op?

CBAM verplicht bedrijven van buiten de EU om te betalen voor hun CO2-uitstoot, net zoals Europese bedrijven dat al doen. Onze markt op? Dan volgens onze klimaatregels. Dankzij inzet van het Europees Parlement vallen straks niet alleen de aluminium-, staal- en kunstmestsector onder de nieuwe richtlijn, maar ook de waterstofindustrie.

Ik heb de Europese klimaatwet niet getekend om die vervolgens te breken.

Ook maakten de onderhandelaars vannacht afspraken wie verantwoordelijk wordt voor uitvoer van de wet. De grootste verantwoordelijkheid komt te liggen bij de EU en niet bij de lidstaten. Dankzij het Parlement zullen indirecte emissies bovendien ook onder de nieuwe richtlijn vallen. Dit zijn bijvoorbeeld emissies die zijn vrijgekomen bij het opwekken van de elektriciteit die gebruikt werd bij het produceren van producten.

Twee vliegen in één klap

Bedrijven in de EU betalen al langer voor hun CO2-uitstoot. Om een eerlijk speelveld te behouden met industrie buiten Europa, krijgen zij vrije emissierechten ter compensatie. Als de CBAM-wetgeving wordt ingevoerd, zullen deze vrije emissierechten logischerwijs op den duur verdwijnen.

Twee vliegen in één klap. De wetgeving zet landen en grote bedrijven buiten de EU aan tot vergroening. En zorgt ervoor dat Europese bedrijven hun productie niet verplaatsen naar de andere kant van de wereld, omdat ze daar gratis kunnen uitstoten.

We spraken met het klimaatakkoord van Parijs af om er alles aan te doen om maximum anderhalve graad klimaatopwarming te halen. Ik heb de Europese klimaatwet niet getekend om die vervolgens te breken. Met CBAM leggen we een groot deel van de klimaatpuzzel.